Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 07 juni 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2006 wordt aan de heer Albert Plevoets, adviseur-generaal bij de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, met ingang van 1 juni 2007, eervol ontslag uit zijn func De heer

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2007011223
pub.
07/06/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2006 wordt aan de heer Albert Plevoets, adviseur-generaal bij de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, met ingang van 1 juni 2007, eervol ontslag uit zijn functies verleend en wordt hij gerechtigd aanspraak te maken op een rustpensioen ten laste van de Openbare Schatkist.

De heer Plevoets wordt ertoe gemachtigd de titel van adviseur-generaal eershalve te voeren.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^