Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 13 juni 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 5 juni 2007 wordt aan de heer Geronooz, Fernand, op het einde van de maand mei 2007, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werk Belanghe

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2007012218
pub.
13/06/2007
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode
Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^