Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 14 maart 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 2 september 2004 wordt Mevr. Van Schuylenbergh, Patricia, geboren op 4 januari 1964, attaché met mandaat bij het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, benoemd tot at Bij ko

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2007021020
pub.
14/03/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 2 september 2004 wordt Mevr. Van Schuylenbergh, Patricia, geboren op 4 januari 1964, attaché met mandaat bij het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, benoemd tot attaché voor een derde bijkomend mandaat van één jaar bij dezelfde instelling met ingang van 1 juli 2004.

Bij koninklijk besluit van 10 januari 2007 wordt de betrokkene met ingang van 1 juli 2005 benoemd tot attaché voor een vierde bijkomend mandaat van één jaar bij het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika.

Bij koninklijk besluit van 13 juni 2005 wordt Mevr. De Meersman, Martine, geboren op 10 augustus 1953, attaché met mandaat bij het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, met ingang van 1 maart 2005 benoemd tot attaché voor een vierde bijkomend mandaat van één jaar bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 10 juni 2006 wordt de heer Lemmens, Willem, geboren op 29 januari 1982, vast benoemd in de graad van attaché bij het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika met ingang van 10 november 2005.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1000 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^