Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 17 juli 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 4 oktober 2004 wordt de heer Kairis, Pierre-Yves, geboren op 16 november 1958, attaché met mandaat bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, benoemd t Bij kon

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2007021066
pub.
17/07/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 4 oktober 2004 wordt de heer Kairis, Pierre-Yves, geboren op 16 november 1958, attaché met mandaat bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, benoemd tot attaché bij dezelfde instelling voor een bijkomend mandaat van één jaar met ingang van 1 september 2004.

Bij koninklijk besluit van 29 maart 2006 wordt de betrokkene benoemd tot attaché bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium voor een tweede bijkomend mandaat van één jaar met ingang van 1 september 2005.

Bij koninklijk besluit van 5 mei 2006 wordt de betrokkene bevestigd in rang A van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot eerstaanwezend assistent bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium met ingang van 1 december 2005.

Bij koninklijk besluit van 10 juni 2006 wordt de betrokkene met ingang van 1 januari 2006 bevorderd tot rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium.

Bij koninklijk besluit van 2 februari 2006 wordt de heer Fontaine, Marc, geboren op 27 januari 1966, vast benoemd tot attaché bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium met ingang van 1 december 2005.

Bij koninklijk besluit van 21 februari 2006 wordt de heer Saverwyns, Steven, geboren op 9 juni 1972, eerstaanwezend assistent bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, met ingang van 1 september 2005 bevorderd tot rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider bij dezelfde instelling.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1000 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^