Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 17 juli 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2006 wordt Mevr. Denhaene, Godelieve, geboren op 18 januari 1949, assistent met mandaat bij de Koninklijke Bibliotheek van België, bevestigd in rang A v Bij kon

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2007021068
pub.
17/07/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2006 wordt Mevr. Denhaene, Godelieve, geboren op 18 januari 1949, assistent met mandaat bij de Koninklijke Bibliotheek van België, bevestigd in rang A van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot eerstaanwezend assistent bij dezelfde instelling met ingang van 1 september 2006.

Bij koninklijk besluit van 17 november 2006 wordt de betrokkene bevorderd tot rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider bij de Koninklijke Bibliotheek van België met ingang van 1 oktober 2006.

Bij koninklijk besluit van 15 september 2006 wordt de heer Tourneux, André, geboren op 11 mei 1947, eerstaanwezend assistent bij de Koninklijke Bibliotheek van België, bevorderd tot rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider bij dezelfde instelling met ingang van 15 augustus 2006.

Bij koninklijk besluit van 25 januari 2007 wordt de heer Dehoux, Fabrice, geboren op 4 juni 1976, attaché bij de Ministerie van Defensie, overgeplaatst in een graad van attaché in het Frans kader van de Koninklijke Bibliotheek van België met ingang van 1 februari 2007.

Bij koninklijk belsuit van 26 januari 2007 wordt aan Mevr. Dehon, Michèle, geboren op 12 december 1942, met ingang van 1 december 2006 eervol ontslag verleend uit haar ambt van werkleider van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium.

De betrokkene mag haar aanspraak op een rustpensioen laten gelden en is ertoe gemachtigd de eretitel van haar ambt te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1000 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^