Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 11 september 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 13 september 2004 wordt Mevr. Henry, Michelle, geboren op 23 december 1947, attaché met mandaat bij de Koninklijke Bibliotheek van België, benoemd tot attaché voor Bij k

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2007021103
pub.
11/09/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 13 september 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 13/10/2004 numac 2004202860 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardiging "arbeiders" type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 30/09/2004 numac 2004202748 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36quindecies van 19 juli 2004, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36 van 27 november 1981 hou type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004011422 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003, waarbij de schade veroorzaakt aan de teelten van vlas, aardappelen en granen door de overvloedige regenval van september 2001 als een landbouwramp wordt beschouwd, waarbij de ge type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 01/10/2004 numac 2004202787 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 14/10/2004 numac 2004202798 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende het halftijds brugpensioen voor type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 01/10/2004 numac 2004202756 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van artikel 12 van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal type koninklijk besluit prom. 13/09/2004 pub. 14/10/2004 numac 2004202788 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende het halftijds brugpensioen voor sluiten wordt Mevr. Henry, Michelle, geboren op 23 december 1947, attaché met mandaat bij de Koninklijke Bibliotheek van België, benoemd tot attaché voor een tweede bijkomend mandaat van één jaar bij dezelfde instelling met ingang van 3 maart 2004.

Bij koninklijk besluit van 17 september 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005202315 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen, betreffende de syndicale waarborgen type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005202260 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij brugpensioen vanaf 58 ja type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005202317 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen, betreffende de werkingsfaciliteiten voor de werknemersafgevaard type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005202342 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen, betreffende de gewaarborgde minimumwedde type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005202288 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen, betreffende de wijziging van artikel 32 van de collectieve arbe type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 11/10/2005 numac 2005202306 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de t type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005000570 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 mei 2005 tot toekenning van een financiële hulp aan de gemeenten en de steden voor de aanwerving van bijkomend burgerpersoneel belast met de omkaderi sluiten wordt de betrokkene benoemd tot attaché voor een derde bijkomend mandaat van één jaar bij dezelfde instelling met ingang van 3 maart 2005.

Bij koninklijk besluit van 10 juni 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006022566 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 19/06/2006 numac 2006022551 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006022560 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de wetenschappelijke instelling van de Staat « Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie » type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006201904 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtdiensten, betreffende het tewerkstellings- en vormingsbeleid type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 13/09/2006 numac 2006201906 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende het conventioneel brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 27/09/2006 numac 2006201893 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006201898 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de vaststelling van een buitengewone sluiten wordt de betrokkene benoemd tot attaché voor een vierde bijkomend mandaat van één jaar bij dezelfde instelling met ingang van 3 maart 2006.

Bij koninklijk besluit van 5 mei 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/05/2006 pub. 30/05/2006 numac 2006000355 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 maart 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 november 2001 tot uitvoering van artikel 235, eerste lid, van de wet van 7 december 1998 to type koninklijk besluit prom. 05/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006000362 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 17 september 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 tot vaststelling van de lijst van de kansspelen waarvan de exploitatie is toe type koninklijk besluit prom. 05/05/2006 pub. 08/06/2006 numac 2006000342 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 19 december 2005 tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen2006/00342 type koninklijk besluit prom. 05/05/2006 pub. 01/06/2006 numac 2006000351 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van bepalingen van de wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 05/05/2006 pub. 12/06/2006 numac 2006000345 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 februari 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1998 houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de sociale identiteitskaart type koninklijk besluit prom. 05/05/2006 pub. 08/06/2006 numac 2006000354 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 maart 1998 tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart type koninklijk besluit prom. 05/05/2006 pub. 08/06/2006 numac 2006000352 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 30 januari 2006 tot bepaling van de leerstof van de voorafgaande opleiding bedoeld in artikel 26, § 2, van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 sluiten wordt aan Mevr. Abraham, Josiane, geboren op 8 september 1943, met ingang van 1 juli 2006 eervol ontslag verleend op haar verzoek uit haar ambt van werkleider, hoofd van een departement bij de Koninklijke Bibliotheek van België.

De betrokkene mag haar aanspraak op en onmiddellijk pensioen laten gelden en is ertoe gemachtigd de eretitel van haar ambt te voeren.

Bij koninklijk besluit van 9 mei 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/05/2006 pub. 18/05/2006 numac 2006014119 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg[/pa type koninklijk besluit prom. 09/05/2006 pub. 27/06/2006 numac 2006014136 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg type koninklijk besluit prom. 09/05/2006 pub. 29/05/2006 numac 2006014103 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 13 mei 2003 tot oprichting van een structuur kustwacht type koninklijk besluit prom. 09/05/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006015088 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling, de werkwijze en de bevoegdheden van het beheerscomité van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de paspoorten, visa, identiteitskaarten voor Belgen in het buitenland en type koninklijk besluit prom. 09/05/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006015087 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende het financiële beheer van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de paspoorten, visa, identiteitskaarten voor Belgen in het buitenland en legalisaties sluiten wordt aan Mevr. Debouverie, Danielle, geboren op 27 november 1941, met ingang van 1 december 2006 eervol ontslag verleend uit haar ambt van hoofd van een afdeling van bij de Koninklijke Bibliotheek van België.

De betrokkene mag haar aanspraak op een rustpensioen laten gelden en is ertoe gemachtigd de eretitel van haar ambt te voeren.

Bij koninklijk besluit van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/05/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022513 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming type koninklijk besluit prom. 19/05/2006 pub. 27/06/2006 numac 2006022525 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 225 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/05/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006022512 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 19/05/2006 pub. 29/05/2006 numac 2006003272 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens type koninklijk besluit prom. 19/05/2006 pub. 14/06/2006 numac 2006011250 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de uitvoerings-bepalingen betreffende de werking van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau en van zijn raad van bestuur sluiten wordt de heer Pauwels, Jan, geboren op 27 maart 1975, attaché bij de Koninklijke Bibliotheek van België, met ingang van 1 maart 2006 bevestigd in rang A van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot eerstaanwezend assistent bij dezelfde instelling.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1000 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^