Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 september 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Federale wetenschappelijke instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 19 oktober 2004 wordt Mevr. Evers, Cécile, geboren op 7 april 1965, assistent met mandat bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, bevestigd in rang A va Bij ko

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2007021109
pub.
21/09/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


Federale wetenschappelijke instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 19 oktober 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/10/2004 pub. 20/10/2004 numac 2004014211 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende sommige maatregelen voor de reorganisatie van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. 19/10/2004 pub. 20/10/2004 numac 2004014209 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de statuten van Nieuwe NMBS type koninklijk besluit prom. 19/10/2004 pub. 20/10/2004 numac 2004014212 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot regeling van de werking van het Fonds voor Spoorweginfrastructuur type koninklijk besluit prom. 19/10/2004 pub. 20/10/2004 numac 2004014210 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vaststelling van de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel sluiten wordt Mevr. Evers, Cécile, geboren op 7 april 1965, assistent met mandat bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, bevestigd in rang A van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en met ingang van 16 oktober 2004 benoemd tot eerstaanwezend assistent bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 08/11/2005 numac 2005012257 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de lonen, premies, diverse vergoedingen en indexering type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 26/09/2005 numac 2005012246 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 19/08/2005 numac 2005022680 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat onderwijs volgt of een vorming doorloopt type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 15/09/2005 numac 2005012259 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de toe type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005012317 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 20 type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005012223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissemen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 14/12/2005 numac 2005012322 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de uurlonen van de werklieden die technische slagerij, s sluiten wordt Mevr. De Meûter, Ingrid, geboren op 12 februari 1955, attaché met mandaat bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, met ingang van 1 april 2005 voor een tweede mandaat van twee jaren benoemd tot attaché bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 8 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 14/02/2006 numac 2006022053 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende verlenging van de maatregel tot schorsing van de toepassing van het besluit van het Regent van 6 februari 1946 waarbij de koepokinenting verplicht gemaakt wordt sluiten wordt Mevr. Willaert, Saskia, geboren op 30 juni 1961, eerstaanwezend assistent bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, met ingang van 1 juli 2004 bevorderd tot rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 16 februari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006200544 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij : a) wordt ingetrokken het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en he type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006200462 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, houdende maatregelen ter bevordering van de werkgelegenh sluiten wordt Mevr. De Poorter, Alexandra, geboren op 24 juli 1961, eerstaanwezend assistent bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, met ingang van 1 april 2005 bevorderd tot rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider bij dezelfde instelling.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1000 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^