Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 16 oktober 2007

Federale wetenschappelijke instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 12 januari 2005 wordt Mevr. Druez, Laurence, geboren op 3 december 1973, assistent met mandaat bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, met in Bij he

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2007021116
pub.
16/10/2007
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


Federale wetenschappelijke instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 12 januari 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/01/2005 pub. 17/01/2005 numac 2005014004 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de staat wordt gemachtigd om onroerende goederen aan de naamloze vennootschap van publiek recht « Brussels International Airport Company » te verkopen type koninklijk besluit prom. 12/01/2005 pub. 21/01/2005 numac 2005022026 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 12/01/2005 pub. 25/01/2005 numac 2005022058 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2004, voorzien bij het koninklijk besluit van 18 januari 1 type koninklijk besluit prom. 12/01/2005 pub. 28/01/2005 numac 2005011025 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vernieuwing van het mandaat van een ondervoorzitter van de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 12/01/2005 pub. 11/02/2005 numac 2005000008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 maart 2004 inzake cacao- en chocoladeproducten voor menselijke consumptie type koninklijk besluit prom. 12/01/2005 pub. 27/01/2005 numac 2005000007 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 13 september 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 2003 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in d type koninklijk besluit prom. 12/01/2005 pub. 11/02/2005 numac 2005000010 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende benoeming van de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht type koninklijk besluit prom. 12/01/2005 pub. 25/01/2005 numac 2005022057 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 12/01/2005 pub. 31/01/2005 numac 2004023022 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 12/01/2005 pub. 18/01/2005 numac 2005022053 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, betreffende de bepalingen van het artikel 26, § 4, van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneesku sluiten wordt Mevr. Druez, Laurence, geboren op 3 december 1973, assistent met mandaat bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, met ingang van 1 augustus 2004 voor een tweede mandaat van twee jaren benoemd tot assistent bij dezelfde instelling.

Bij hetzelfde koninklijk besluit van 12 januari 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/01/2005 pub. 17/01/2005 numac 2005014004 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de staat wordt gemachtigd om onroerende goederen aan de naamloze vennootschap van publiek recht « Brussels International Airport Company » te verkopen type koninklijk besluit prom. 12/01/2005 pub. 21/01/2005 numac 2005022026 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 12/01/2005 pub. 25/01/2005 numac 2005022058 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2004, voorzien bij het koninklijk besluit van 18 januari 1 type koninklijk besluit prom. 12/01/2005 pub. 28/01/2005 numac 2005011025 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vernieuwing van het mandaat van een ondervoorzitter van de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 12/01/2005 pub. 11/02/2005 numac 2005000008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 maart 2004 inzake cacao- en chocoladeproducten voor menselijke consumptie type koninklijk besluit prom. 12/01/2005 pub. 27/01/2005 numac 2005000007 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 13 september 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 2003 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in d type koninklijk besluit prom. 12/01/2005 pub. 11/02/2005 numac 2005000010 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende benoeming van de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht type koninklijk besluit prom. 12/01/2005 pub. 25/01/2005 numac 2005022057 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 12/01/2005 pub. 31/01/2005 numac 2004023022 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 12/01/2005 pub. 18/01/2005 numac 2005022053 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, betreffende de bepalingen van het artikel 26, § 4, van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneesku sluiten wordt de heer Bodart, Emmanuel, geboren op 15 december 1969, attaché met mandaat bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, met ingang van 1 augustus 2004 voor een tweede mandaat van twee jaren benoemd tot attaché bij dezelfde instelling.

Bij hetzelfde koninklijk besluit van 12 januari 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/01/2005 pub. 17/01/2005 numac 2005014004 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de staat wordt gemachtigd om onroerende goederen aan de naamloze vennootschap van publiek recht « Brussels International Airport Company » te verkopen type koninklijk besluit prom. 12/01/2005 pub. 21/01/2005 numac 2005022026 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 12/01/2005 pub. 25/01/2005 numac 2005022058 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2004, voorzien bij het koninklijk besluit van 18 januari 1 type koninklijk besluit prom. 12/01/2005 pub. 28/01/2005 numac 2005011025 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vernieuwing van het mandaat van een ondervoorzitter van de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 12/01/2005 pub. 11/02/2005 numac 2005000008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 maart 2004 inzake cacao- en chocoladeproducten voor menselijke consumptie type koninklijk besluit prom. 12/01/2005 pub. 27/01/2005 numac 2005000007 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 13 september 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 2003 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in d type koninklijk besluit prom. 12/01/2005 pub. 11/02/2005 numac 2005000010 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende benoeming van de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht type koninklijk besluit prom. 12/01/2005 pub. 25/01/2005 numac 2005022057 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 12/01/2005 pub. 31/01/2005 numac 2004023022 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 12/01/2005 pub. 18/01/2005 numac 2005022053 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, betreffende de bepalingen van het artikel 26, § 4, van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneesku sluiten wordt de heer Honoré, Laurent, geboren op 17 september 1967, assistent met mandaat bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, met ingang van 1 augustus 2004 voor een tweede mandaat van twee jaren benoemd tot assistent bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 8 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 24/02/2006 numac 2006000117 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 03/02/2006 numac 2006007029 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 10 november 1976 tot toekenning van de rechtspersoonlijkheid voor het beheer van zijn eigen vermogen aan het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 25/01/2006 numac 2006000061 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de informatietypes, verbonden met de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 14/02/2006 numac 2006022053 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende verlenging van de maatregel tot schorsing van de toepassing van het besluit van het Regent van 6 februari 1946 waarbij de koepokinenting verplicht gemaakt wordt sluiten wordt de heer Dubois, Sébastien, geboren op 17 februari 1977, assistent met mandaat bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, met ingang van 1 augustus 2005 voor een tweede mandaat van twee jaren benoemd tot assistent bij dezelfde instelling.

Bij hetzelfde koninklijk besluit van 8 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 24/02/2006 numac 2006000117 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 03/02/2006 numac 2006007029 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 10 november 1976 tot toekenning van de rechtspersoonlijkheid voor het beheer van zijn eigen vermogen aan het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 25/01/2006 numac 2006000061 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de informatietypes, verbonden met de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 14/02/2006 numac 2006022053 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende verlenging van de maatregel tot schorsing van de toepassing van het besluit van het Regent van 6 februari 1946 waarbij de koepokinenting verplicht gemaakt wordt sluiten wordt Mevr. Six, Caroline, geboren op 27 mei 1972, attaché met mandaat bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, met ingang van 1 augustus 2005 voor een tweede mandaat van twee jaren benoemd tot attaché bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 8 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 24/02/2006 numac 2006000117 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 03/02/2006 numac 2006007029 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 10 november 1976 tot toekenning van de rechtspersoonlijkheid voor het beheer van zijn eigen vermogen aan het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 25/01/2006 numac 2006000061 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de informatietypes, verbonden met de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 14/02/2006 numac 2006022053 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende verlenging van de maatregel tot schorsing van de toepassing van het besluit van het Regent van 6 februari 1946 waarbij de koepokinenting verplicht gemaakt wordt sluiten wordt de heer Antoine, Frangois, geboren op 7 februari 1967, assistent met mandaat bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, met ingang van 28 maart 2005 voor een tweede mandaat van twee jaren benoemd tot assistent bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 5 maart 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 22/05/2006 numac 2006200549 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, tot instelling van het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 29/03/2006 numac 2006200464 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de jaarlijkse premie betaalbaar in december type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 20/04/2006 numac 2006200642 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot vaststelling van de verblijfs- en ARAB-vergoeding van het rijdend personeel tew type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 02/05/2006 numac 2006200585 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 augustus 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de werfbezoeken type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 10/05/2006 numac 2006200507 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 02/05/2006 numac 2006200626 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 augustus 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 03/05/2006 numac 2006200433 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de tijdelijke uitstapmogelijkheid op 58 jaar sluiten wordt de heer Libert, Marc, geboren op 12 augustus 1968, eerstaanwezend assistent bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, bevorderd tot rang B van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en met ingang van 1 december 2005 benoemd tot werkleider bij dezelfde instelling.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1000 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^