Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 23 januari 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Basisonderwijs. - Gemeentelijk. - Vrij. - Gesubsidieerd Bij koninklijk besluit van 2 november 2007 : Wordt het Burgerlijk Kruis 1 e klasse uitgereikt aan het hierna vermelde onderwi Voor 35 jaren Gemeentel

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap
numac
2007029455
pub.
23/01/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER EN MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Basisonderwijs. - Gemeentelijk. - Vrij. - Gesubsidieerd Bij koninklijk besluit van 2 november 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/11/2007 pub. 28/11/2007 numac 2007009985 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2006 tot erkenning van de provinciale en lokale centra voor morele dienstverlening van de Centraal Vrijzinnige Raad type koninklijk besluit prom. 02/11/2007 pub. 09/11/2007 numac 2007023431 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 1996 tot beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten type koninklijk besluit prom. 02/11/2007 pub. 23/11/2007 numac 2007023460 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de benoeming van leden van de Technische Commissie voor de Paramedische Beroepen type koninklijk besluit prom. 02/11/2007 pub. 13/11/2007 numac 2007023264 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten in toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 1° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de financie type koninklijk besluit prom. 02/11/2007 pub. 22/11/2007 numac 2007000677 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toelage toegekend aan de personeelsleden die deel uitmaken van het detachement voor de onmiddellijke beveiliging van de leden van de koninklijke familie type koninklijk besluit prom. 02/11/2007 pub. 01/10/2008 numac 2008000818 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toelage toegekend aan de personeelsleden die deel uitmaken van het detachement voor de onmiddellijke beveiliging van de leden van de koninklijke familie. - Duitse vertaling sluiten : Wordt het Burgerlijk Kruis 1e klasse uitgereikt aan het hierna vermelde onderwijzend personeelslid : Voor 35 jaren Gemeentelijke Basisscholen van Anderlecht te 1070 BRUSSEL : « Ecole communale Scherdemael » : Mevr. GHISLAIN, Bernadette, leraar lager onderwijs - Mevr. MEERTS, Christiane, leraar lager onderwijs - Mevr. VAN BENEDEN, Nicole, directeur - Mevr. VERBURGH, Christiane, leraar lager onderwijs. « Ecole primaire autonome 9/10 Carrefour » : De heer ANSEEUW, Willy, leraar lager onderwijs - Mevr. ENGLEBERT, Paulette, leraar lager onderwijs. « Ecole communale les Etangs » : Mevr. DE BRUYNE, Danielle, leraar lager onderwijs - Mevr. VAN BAELEN, Fernande, leraar lager onderwijs. « Ecole fondamentale P8/M5 les Tourterelles » : Mevr. THONON, liliane, Leraar lager onderwijs - Mevr. VANDERZIJPEN, Jeannine, kleuterleidster. « Ecole fondamentale N° 6/13 » : Mevr. ROSOOR, Chantal, leraar lager onderwijs. « Ecole fondamentale P1/M8 Clair Soleil » : De heer THEYS, Christian, directeur. « Ecole communale Louis ROUCHE » te MELEN : Mevr. GARDIER, Yvette, leraar lager onderwijs - De heer VIELLEVOYE, Francis, leraar lager onderwijs.

De Burgerlijke medaille 1e klasse wordt uitgereikt aan het hierna vermelde onderwijzend personeelslid : Voor 25 jaren « Ecole communale de Micheroux » te SOUMAGNE : Mevr. ALBERT, Christiane, leraar lager onderwijs - Mevr. HALLEUX Marie-France, leraar lager onderwijs - Mevr. RAHIR Joëlle, kleuterleidster - De heer SERVAIS, Albert, directeur. « Ecole communale mixte » te SEILLES : De heer HODEIGE Denis, leermeester bijzondere vakken - De heer LISIN, Marcel, leermeester bijzondere bakken- Mevr. SOLEIL, Brigitte, leraar lager onderwijs. « Ecole communale mixte » te BONNEVILLE : De heer BECHOUX, Philippe, leraar lager onderwijs. « Ecole communale Louis ROUCHE » te MELEN : Mevr. CONSTANT, Jeanne, directeur. « Ecole fondamentale communale » te ANS : De heer DALLEMAGNE, Philippe, leermeester bijzondere vakken. « Ecole primaire autonome 9/10 Carrefour » te 1070 BRUSSEL : Mevr. HAPPAERTS, Marie-Madeleine, leraar lager onderwijs.

Onze Eerste Minister wordt belast met de uitvoering van dit besluit

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^