Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 18 december 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 28 november 2008 zijn de volgende promoties, benoemingen en decoraties verleend : Leopoldsorde Commandeur De heer BODART, Serge, Voorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van de FOD Mevrn. : HENDRIC

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2008000943
pub.
18/12/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 28 november 2008 zijn de volgende promoties, benoemingen en decoraties verleend : Leopoldsorde Commandeur De heer BODART, Serge, Voorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van de FOD Binnenlandse Zaken, met ingang van 15 november 2007 Mevrn. : HENDRICK, Suzanne, Revisor Verslaggeving bij de Senaat, met ingang van 15 november 2006 JANSSENS, Catherine, Eerste directieraad bij de Senaat, met ingang van 8 april 2008 TASIAUX, Nicole, Eerste redacteur-vertaler Verslaggeving bij de Senaat, met ingang van 15 november 2007.

Ridder Mevr. BAETENS, Anna, Attaché bij de Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken, met ingang van 8 april 2007 De heren : BERNARD, Frédéric, Attaché bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen van de FOD Binnenlandse Zaken, met ingang van 8 april 2007 BLONDEEL, Arnaud, Attaché ICT bij de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, met ingang van 8 april 2007 Mevrn. : BOULANGER, Sophie, Adviseur IP bij het Rijksregister van de FOD Binnenlandse Zaken, met ingang van 8 april 2007 CHAVALLE, Laurence, Attaché van de FOD Binnenlandse Zaken bij de Provincie Waals-Brabant, met ingang van 8 april 2007 DANDOY, Sybille, Attaché bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van de FOD Binnenlandse Zaken, met ingang van 15 november 2007 DANIEL, Colette, Attaché van de FOD Binnenlandse Zaken bij de Provincie Namen, met ingang van 15 november 2006 De heren : DENIS, Benoît, Adviseur bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen van de FOD Binnenlandse Zaken, met ingang van 15 november 2006 FIEVEZ, Serge, Attaché bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen van de FOD Binnenlandse Zaken, met ingang van 15 november 2006 GAIER, Olivier, Adjunct-adviseur van de FOD Binnenlandse Zaken bij de Provincie Luik, met ingang van 8 april 2003 Mevr. HARDY, Sylvie, Attaché van de FOD Binnenlandse Zaken bij de Provincie Luik, met ingang van 15 november 2006 De heer HAUMONT, Philippe, Kapitein-korpschef bij de brandweerdienst van 's-Gravenbrakel, met ingang van 8 april 2005 Mevr. HUON, Virginie, Attaché bij de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, met ingang van 8 april 2006 De heer JOUE, Bart, Attaché bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen van de FOD Binnenlandse Zaken, met ingang van 8 april 2005 Mevr. MAHO, Muriel, Attaché bij de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken, met ingang van 8 april 2007 De heren : MARCHAL, Guy, Attaché bij de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, met ingang van 15 november 2007 NEZER, Eric, Attaché bij de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken, met ingang van 8 april 2007 OLIVIER, Manoël, Attaché bij de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, met ingang van 15 november 2007 RANSBOTYN, Erwin, Attaché bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen van de FOD Binnenlandse Zaken, met ingang van 8 april 2007 TIMMERMANS, Bertrand, Attaché bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van de FOD Binnenlandse Zaken, met ingang van 8 april 2007 URUN, Yakup, Attaché bij de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, met ingang van 15 november 2005 VAN WAEYENBERGHE, Louis, Kapitein bij de brandweerdienst van 's-Gravenbrakel, met ingang van 15 november 1996.

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Kroonorde Commandeur De heren : BONTE, Philippe, Bestuursdirecteur bij de Kamer van volksvertegenwoordigers, met ingang van 15 november 2008 VAN HOOF, Patrick, Bestuursdirecteur bij de Kamer van volksvertegenwoordigers, met ingang van 15 november 2008.

Officier De heer COULON, Benoît, Attaché bij de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, met ingang van 15 november 2007 Mevr. HUBERT, Patricia, Attaché bij de Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken, met ingang van 8 april 2008 De heren : MONDO, Jean-Claude, Félicien Georges Ghislain, Kapitein-commandant bij de brandweerdienst van Doornik, met ingang van 15 november 2007 WILLEMS, Emmanuel, Eerste Directieraad bij de Senaat, met ingang van 8 april 2007.

Ridder De heren : BEYAERT, Eugène Théophile, Adjudant bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp, met ingang van 15 november 2000 NIEMEGEERTS, Michel Louis Ghislain Léon, Onderluitenant bij de brandweerdienst van 's-Gravenbrakel, met ingang van 8 april 2006 TINANT, Philip, Eerstaanwezend veiligheidsagent bij de Senaat, met ingang van 8 april 2008 WERDING, Werner Lambert, Dienstchef-luitenant bij de brandweerdienst van Burg-Reuland, met ingang van 15 november 2002.

Gouden Palmen De heer DELVAUX, Eric Jean Henri, Sergeant bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp, met ingang van 15 november 2007.

Zilveren Palmen De heren : BASTIEN, Raymond, Sergeant bij de brandweerdienst van 's-Gravenbrakel, met ingang van 15 november 2005 BRISACK, Gilbert Georget Victor Ghislain, Adjudant bij de brandweerdienst van 's-Gravenbrakel, met ingang van 8 april 2003 DEBLAUWE, Martial, Luitenant bij de brandweerdienst van Komen-Waasten, met ingang van 15 november 1996 FRANCOIS, Willy Léon José Ghislain, Eerste sergeant bij de brandweerdienst van 's-Gravenbrakel, met ingang van 8 april 2001 KOHNEN, Johann Baptist, Luitenant-dienstchef bij de brandweerdienst van Burg-Reuland, met ingang van 15 november 2000 MICHEL, André Jules Vital, Sergeant bij de brandweerdienst van 's-Gravenbrakel, met ingang van 15 november 1996 PAULS, Albert Hubert Nikolaus, Adjudant bij de brandweerdienst van Burg-Reuland, met ingang van 8 april 2003 VANDEVILLE, Ghislain Léon Arthur, Sergeant-majoor bij de brandweerdienst van 's-Gravenbrakel, met ingang van 8 april 1999 VAN RENTERGHEM, Armand Théophile Georges, Eerste sergeant bij de brandweerdienst van 's-Gravenbrakel, met ingang van 8 april 1997.

Gouden Medaille De heren : DE NEYS, Thierry Willy, Adjudant bij de brandweerdienst van 's-Gravenbrakel, met ingang van 8 april 2007 DERASSE, Claude André Ghislain, Brandweerman bij de brandweerdienst van Doornik, met ingang van 15 november 2007 DEWULF, Patrick Louis, Brandweerman bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp, met ingang van 15 november 2006 DUBURCQ, Bernard, Korporaal bij de brandweerdienst van Doornik, met ingang van 8 april 2008 HOUSCHEIDT, Franz Leo, Sergeant bij de brandweerdienst van Burg-Reuland, met ingang van 8 april 2005 KEUTERICKX, Hugo Laurent, Eerste brandweerman bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp, met ingang van 8 april 1999 KOHNEN, Ferdinand, Baptist, Sergeant bij de brandweerdienst van Burg-Reuland, met ingang van 8 april 1998 Mevrn. : PIROT, Georgette, Aangestelde voor het onderhoud bij de Kamer van volksvertegenwoordigers, met ingang van 8 april 2008 VERBRUGGEN, Marie-Rose, Aangestelde voor het onderhoud bij de Kamer van volksvertegenwoordigers, met ingang van 15 november 2008.

Zilveren Medaille De heren : ALLEYN, Jean-Marie Francis Louis Ghislain, Korporaal bij de brandweerdienst van 's-Gravenbrakel, met ingang van 15 november 2005 AUSTEN, Charles Marie Ghislain, Brandweerman bij de brandweerdienst van Plombières, met ingang van 8 april 2008 BEGHAIN, Stéphan Jean Philippe, Brandweerman bij de brandweerdienst van 's-Gravenbrakel, met ingang van 8 april 2006 BIESMANS, Jean Claude Gérard, Brandweerman bij de brandweerdienst van Aat, met ingang van 8 april 2007 PROES, Peter, Brandweerman bij de brandweerdienst van Burg-Reuland, met ingang van 15 november 2001 VERLEYEN, Michel René André, Brandweerman bij de brandweerdienst van Aat, met ingang van 8 april 2008 YERNAULT, Michel, Brandweerman bij de brandweerdienst van 's-Gravenbrakel, met ingang van 8 april 2006.

Orde van Leopold II Groot officier De heren : FAUCONIER, Michel, Hoofdsecretaris A6 bij de Raad van State, met ingang van 15 november 2008 MICHIELS, Ludy Rita Joseph, Bestuursdirecteur bij de Senaat, met ingang van 8 april 2006 VANSTEELANDT, Bernard, Bestuursdirecteur bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers, met ingang van 15 november 2008.

Commandeur De heer VANDERBECK, Eric, Eerste directieraad bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers, met ingang van 15 november 2008.

Officier De heren : LEFEBVRE, Jean-Claude Arthur, Valéri, Kapitein bij de brandweerdienst van Doornik, met ingang van 8 april 2008 VANDERHOOST, Jacques Auguste, Kapitein bij de brandweerdienst van Doornik, met ingang van 8 april 2008.

Ridder Mevr. BODSON, Isabelle, Directiesecretaresse bij het Parlement van de Franse Gemeenschap, met ingang van 15 november 2007 De heer CANFIJN, Jean-Claude, Adjudant bij de brandweerdienst van Doornik, met ingang van 8 april 2008 Mevr. : CLAUX, Fabienne, Eerste secretaresse bij de Kamer van volksvertegenwoordigers, met ingang van 15 november 2006 COOMAN, Liliane, Secretaresse bij de Senaat, met ingang van 8 april 2008 De heer DEVONDEL, André Pierre, Adjudant bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp, met ingang van 15 november 2002 Mevr. DREAU, Natacha, Assistente bij de Kamer van volksvertegenwoordigers, met ingang van 15 november 2008 De heer DUQUESNE, Alain Henri Alex, Sergeant-majoor bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp, met ingang van 8 april 2008 Mevr. GOISIS, Sophie, Eerste assistente bij het Parlement van de Franse Gemeenschap, met ingang van 15 november 2006 De heren : LALLEMAND, Rodolphe Maurice, Onderluitenant bij de brandweerdienst van Burg-Reuland, met ingang van 15 november 2001 LEHOUCQ, Charles Gérard Nicolas, Adjudant bij de brandweerdienst van Doornik, met ingang van 8 april 2008 Mevr. STEVENS, Gisèle, Eerstaanwezend secretaresse bij de Senaat, met ingang van 8 april 2008 De heren : VAN EECHAUTE, Jacques Pierre Marie, Adjudant bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp, met ingang van 15 november 2006 VERMEERSCH, Reinhold (Pierre), Kamerbewaarder van de Griffier bij de Senaat, met ingang van 8 april 2008.

Gouden Medaille De heer ALLARD, Dominique Serge Ghislain, Korporaal bij de brandweerdienst van Doornik, met ingang van 8 april 2008 Mevr. BARON, Françoise, Adjunct-hoofdkamerbewaarder bij het Parlement van de Franse Gemeenschap, met ingang van 8 april 2007 De heer BEGHIN, Jean-Luc Walter Joseph Simon Ghislain, Brandweerman bij de brandweerdienst van Doornik, met ingang van 8 april 2007 Mevr. CAPPELMANS, Nicole, Hoofdreceptionist E5 bij de Raad van State, met ingang van 15 november 2005 De heren : COULEMBIER, Johan Roger, Brandweerman bij de brandweerdienst van Moeskroen, met ingang van 8 april 2008 GENTEN, Walter Adolf, Brandweerman bij de brandweerdienst van Burg-Reuland, met ingang van 8 april 2004 HENNION, Dominique Jean Raymond, Brandweerman bij de brandweerdienst van Moeskroen, met ingang van 15 november 2007 KESTEMONT, Vital Bertrand, Korporaal bij de brandweerdienst van 's Gravenbrakel, met ingang van 15 november 1996 KOHNEN, Paul Wilhelm, Korporaal bij de brandweerdienst van Burg-Reuland, met ingang van 15 november 1996 KOHNEN, Peter Joseph, Korporaal bij de brandweerdienst van Burg-Reuland, met ingang van 15 november 2000 MOLLERS, Bernard Ghislain, Brandweerman bij de brandweerdienst van Doornik, met ingang van 15 november 2007 SAMYN, Jean Vincent Ghislain, Brandweerman bij de brandweerdienst van 's-Gravenbrakel, met ingang van 8 april 1997 STAELENS, Joël, Brandweerman bij de brandweerdienst van Doornik, met ingang van 15 november 2007 Mevr. VAN ASBROECK, Marie-Jeanne, Deurwachter eerste klas bij de Kamer van volksvertegenwoordigers, met ingang van 8 april 2001 De heren : VANDEPUTTE, Jacques Christian Joseph, Korporaal bij de brandweerdienst van Moeskroen, met ingang van 8 april 2008 VAN OOTEGHEM, Ruddy, Deurwachter eerste klas bij de Kamer van volksvertegenwoordigers, met ingang van 15 november 2008 VAN OVERVELDT, Marc Alphonse Jules, Brandweerman bij de brandweerdienst van Moeskroen, met ingang van 8 april 2007 VANZEVEREN, Luc Michel, Brandweerman bij de brandweerdienst van Moeskroen, met ingang van 8 april 2007 VEYS, Bernard Achiel, Brandweerman bij de brandweerdienst van Moeskroen, met ingang van 15 november 2007.

Zij nemen vanaf de bij hun naam vermelde datum hun rang in de Orde in.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^