Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 29 december 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2008 wordt de heer Godefroid DRUGMAN, attaché - klasse A1, door verhoging in de klasse tot de klasse A2 - ongewijzigde titel bevorderd bij de Selectiebureau van de Federale Overhei Bij ko

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2008002164
pub.
29/12/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE


Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2008 wordt de heer Godefroid DRUGMAN, attaché - klasse A1, door verhoging in de klasse tot de klasse A2 - ongewijzigde titel bevorderd bij de Selectiebureau van de Federale Overheid in een betrekking van het Frans taalkader, met ingang van 1 juni 2008

Bij koninklijk besluit van 19 september 2008 wordt de heer Xavier PIERARD, attaché - klasse A1, door verhoging in de klasse tot de klasse A2 - ongewijzigde titel bevorderd bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Frans taalkader, met ingang van 1 juni 2008.

Bij koninklijk besluit van 19 september 2008 wordt Mevr. Sophie MAQUOI, attaché - klasse A1, door verhoging in de klasse tot de klasse A2 - ongewijzigde titel bevorderd bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Frans taalkader, met ingang van 1 december 2005.

Bij koninklijk besluit van 19 september 2008 wordt Mevr. Alice BIALES, attaché - klasse A1, door verhoging in de klasse tot de klasse A2 - ongewijzigde titel bevorderd bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Frans taalkader, met ingang van 1 juni 2008.

Bij koninklijk besluit van 24 april 2008 wordt Mevr. Françoise VANDE MAELE, attaché - klasse A1, door verhoging in de klasse tot de klasse A2 - ongewijzigde titel bevorderd bij de Federale Overheidsdienst Informatie en Communicatietechnologie in een betrekking van het Frans taalkader, met ingang van 1 juli 2007.

Bij koninklijk besluit van 24 april 2008 wordt Mevr. Delphine DUPREZ, attaché - klasse A1, door verhoging in de klasse tot de klasse A2 - ongewijzigde titel bevorderd bij de Federale Overheidsdienst Informatie en Communicatietechnologie in een betrekking van het Frans taalkader, met ingang van 1 juli 2007.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenscshapstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^