Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 23 december 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2008 wordt Mevr. Arlin BAGDAT, via vrijwilligge mobiliteit overgeplaatst als ambtenaar in de vakklasse A31 met de titel van adviseur bij het Federale Overheidsdienst Personeel en Orga Bij kon

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2008002165
pub.
23/12/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE


Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2008 wordt Mevr. Arlin BAGDAT, via vrijwilligge mobiliteit overgeplaatst als ambtenaar in de vakklasse A31 met de titel van adviseur bij het Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, in een betrekking van het Frans taalkader, met ingang van 6 oktober 2008.

Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2008 wordt Mevr. Sonia MENDOZA, via vrijwilligge mobiliteit overgeplaatst als ambtenaar in de vakklasse A31 met de titel van adviseur bij het Federale overheidsdienst Personeel en Organisatie, in een betrekking van het Frans taalkader, met ingang van 1 november 2008.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^