Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 februari 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen. - Sector van de belasting over de toegevoegde waarde. - Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 1 februari 2006 wordt, met ingang van 1 augustus 2 Bij ko

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2008003048
pub.
05/02/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen. - Sector van de belasting over de toegevoegde waarde. - Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 1 februari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/02/2006 pub. 10/02/2006 numac 2006200254 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie betreffende de vervanging van de feestdagen van 1 januari 2006, 11 november 2 type koninklijk besluit prom. 01/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006014028 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 tot oprichting van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en tot vaststelling van zijn samenstelling en het statuut dat van toepassing is op zijn leden type koninklijk besluit prom. 01/02/2006 pub. 29/03/2006 numac 2006200281 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de sectorale regeling van de maaltijdcheques voor de type koninklijk besluit prom. 01/02/2006 pub. 29/03/2006 numac 2005202403 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden, de bevordering van de werkgelegenheid, d type koninklijk besluit prom. 01/02/2006 pub. 29/03/2006 numac 2006200268 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 01/02/2006 pub. 01/03/2006 numac 2006022152 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 24 oktober 2005 van het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het type koninklijk besluit prom. 01/02/2006 pub. 29/03/2006 numac 2006200266 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende een aanvulling van de collectieve arbeids type koninklijk besluit prom. 01/02/2006 pub. 15/02/2006 numac 2006200257 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1979 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het groefbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan sluiten wordt, met ingang van 1 augustus 2006, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Ceusters, H.J.A., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur te Hasselt, die aanspraak heeft op rustpensioen en gemachtigd wordt de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 1 februari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/02/2006 pub. 10/02/2006 numac 2006200254 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie betreffende de vervanging van de feestdagen van 1 januari 2006, 11 november 2 type koninklijk besluit prom. 01/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006014028 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 tot oprichting van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en tot vaststelling van zijn samenstelling en het statuut dat van toepassing is op zijn leden type koninklijk besluit prom. 01/02/2006 pub. 29/03/2006 numac 2006200281 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de sectorale regeling van de maaltijdcheques voor de type koninklijk besluit prom. 01/02/2006 pub. 29/03/2006 numac 2005202403 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden, de bevordering van de werkgelegenheid, d type koninklijk besluit prom. 01/02/2006 pub. 29/03/2006 numac 2006200268 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 01/02/2006 pub. 01/03/2006 numac 2006022152 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 24 oktober 2005 van het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het type koninklijk besluit prom. 01/02/2006 pub. 29/03/2006 numac 2006200266 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende een aanvulling van de collectieve arbeids type koninklijk besluit prom. 01/02/2006 pub. 15/02/2006 numac 2006200257 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1979 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het groefbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan sluiten wordt, met ingang van 1 april 2006, eervol ontslag uit haar ambt verleend aan Mevr. De Wachter, M.M.F., directeur bij een fiscaal bestuur te Brussel II, die aanspraak heeft op rustpensioen en gemachtigd wordt de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 1 februari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/02/2006 pub. 10/02/2006 numac 2006200254 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie betreffende de vervanging van de feestdagen van 1 januari 2006, 11 november 2 type koninklijk besluit prom. 01/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006014028 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 tot oprichting van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en tot vaststelling van zijn samenstelling en het statuut dat van toepassing is op zijn leden type koninklijk besluit prom. 01/02/2006 pub. 29/03/2006 numac 2006200281 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de sectorale regeling van de maaltijdcheques voor de type koninklijk besluit prom. 01/02/2006 pub. 29/03/2006 numac 2005202403 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden, de bevordering van de werkgelegenheid, d type koninklijk besluit prom. 01/02/2006 pub. 29/03/2006 numac 2006200268 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 01/02/2006 pub. 01/03/2006 numac 2006022152 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 24 oktober 2005 van het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het type koninklijk besluit prom. 01/02/2006 pub. 29/03/2006 numac 2006200266 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende een aanvulling van de collectieve arbeids type koninklijk besluit prom. 01/02/2006 pub. 15/02/2006 numac 2006200257 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1979 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het groefbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan sluiten wordt, met ingang van 1 augustus 2006, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Hubo, G.I., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur te Gent, die aanspraak heeft op rustpensioen en gemachtigd wordt de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 maart 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/2006 pub. 11/04/2006 numac 2006200739 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001 betreffende de type koninklijk besluit prom. 15/03/2006 pub. 11/04/2006 numac 2006200738 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001 tot vaststell sluiten wordt, met ingang van 1 september 2006, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Hermans, H.P.R., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur te Gent, die aanspraak heeft op rustpensioen en gemachtigd wordt de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 maart 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/2006 pub. 11/04/2006 numac 2006200739 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001 betreffende de type koninklijk besluit prom. 15/03/2006 pub. 11/04/2006 numac 2006200738 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001 tot vaststell sluiten wordt, met ingang van 1 september 2006, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Deslée, P.R.L., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur te Bergen, die aanspraak heeft op rustpensioen en gemachtigd wordt de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 10 juni 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 19/06/2006 numac 2006022550 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, van de bepalingen van de artikelen 2 en 25, §§ 1 en 2, d), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplich type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006201898 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de vaststelling van een buitengewone type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 23/06/2006 numac 2006003305 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van gouden herdenkingsmuntstukken van 50 EURO ter gelegenheid van de 400e verjaardag van het overlijden van Justus Lipsius in 2006 type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 19/06/2006 numac 2006003287 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de toepassingsmodaliteiten met betrekking tot de belastingvoordelen voor hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringscontracten type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 04/08/2006 numac 2006201908 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de sigaretten- fabri type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006201904 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtdiensten, betreffende het tewerkstellings- en vormingsbeleid type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 27/09/2006 numac 2006201893 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de risicogroepen sluiten wordt, met ingang van 1 september 2006, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Coomans, P.C.L., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur te Gent, die aanspraak heeft op rustpensioen en gemachtigd wordt de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninkljk besluit van 7 juli 2006 wordt, met ingang van 1 september 2006, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Ylieff, C.A.M., directeur bij een fiscaal bestuur te Luik, die aanspraak heeft op rustpensioen en gemachtigd wordt de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^