Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 22 september 2008
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Krijgsmacht Pensionering van een beroepsofficier Bij koninklijk besluit ****. 7177 van 30 juli 2008 wordt luitenant-ter-zee eerste klasse vlieger ****. ****, tot het **** toegelaten op 1 september 2008 in toepassing der samengeordende

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2008007181
pub.
22/09/2008
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Krijgsmacht Pensionering van een beroepsofficier Bij koninklijk besluit ****. 7177 van 30 juli 2008 wordt luitenant-ter-zee eerste klasse vlieger ****. ****, tot het **** toegelaten op 1 september 2008 in toepassing der samengeordende wetten op de militaire pensioenen, artikel 3, ****, 3°.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^