Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 14 juli 2008
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Directoraat-generaal E PI. - Penitentaire Inrichtingen Personeel en Organistatie Bij koninklijk besluit van 14 februari 2008, is een einde gesteld aan de functies van de heer Vandenbroucke, M., adviseur-generaal-Geneesheer-antropolo Hij kan zijn aanspr

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2008009621
pub.
14/07/2008
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Directoraat-generaal EPI. - Penitentaire Inrichtingen Personeel en Organistatie Bij koninklijk besluit van 14 februari 2008, is een einde gesteld aan de functies van de heer Vandenbroucke, M., adviseur-generaal-Geneesheer-antropoloog bij de gevangenis te Sint-Gillis, met ingang van 1 mei 2008.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 17 maart 2008 : - is een einde gesteld aan de functies van de heer Fiers, E., adviseur-gevangenisdirecteur bij de gevangenis te Ieper, met ingang van 1 juli 2008.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren; - is op zijn verzoek een einde gesteld aan de functies van de heer Vanosmael, D., attaché-psycholoog bij de strafinrichting te Merksplas, met ingang van 1 juli 2008.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 25 april 2007, is een einde gesteld aan de functies van de heer Nolens, J.-P., attaché-geneesheer part-time bij de gevangenis te Hasselt, met ingang van 1 juli 2007.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^