Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 09 september 2008

Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2008 wordt de heer Alain Bourlet, met ingang van 14 juli 2008, ingevolge de hernieuwing van zijn mandaat, aangesteld als houder van de managementfunctie « Voorzitter van het Directi Overee

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2008009761
pub.
09/09/2008
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2008 wordt de heer Alain Bourlet, met ingang van 14 juli 2008, ingevolge de hernieuwing van zijn mandaat, aangesteld als houder van de managementfunctie « Voorzitter van het Directiecomité », voor een periode van zes jaar, in de Federale Overheidsdienst Justitie.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad Van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief te worden toegezonden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^