Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 maart 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 16 april 2008 wordt Mevr. Estoret, Daphné, attaché bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, via vrijwillige mobiliteit, overgeplaatst in de klasse 1 met de Overee

bron
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie
numac
2008011414
pub.
04/03/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE


Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 16 april 2008 wordt Mevr. Estoret, Daphné, attaché bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, via vrijwillige mobiliteit, overgeplaatst in de klasse 1 met de titel van attaché bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie, in een betrekking van het Frans taalkader, met ingang van 1 januari 2007.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^