Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 06 februari 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 20 december 2007 wordt de heer Erwin Carpentier, administratief deskundige, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van attaché , in de N(...) Een beroep tot niet

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2008014015
pub.
06/02/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 20 december 2007 wordt de heer Erwin Carpentier, administratief deskundige, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van attaché (vertaler-revisor), in de Nederlandse taalrol, met uitwerking op 1 juli 2007.

Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeling administratie van de Raad van State worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^