Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 07 mei 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Kanselarijcarrière Aanstelling Bij koninklijk besluit van 19 september 2007 werd de heer Rudi Veestraeten aangesteld tot Speciaal Gezant voor Immigratie en Asielbeleid. Eervol ontslag Bij ministerieel besluit van 21 september 2007 w Het beroep van niet

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2008015070
pub.
07/05/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Kanselarijcarrière Aanstelling Bij koninklijk besluit van 19 september 2007 werd de heer Rudi Veestraeten aangesteld tot Speciaal Gezant voor Immigratie en Asielbeleid.

Eervol ontslag Bij ministerieel besluit van 21 september 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/09/2007 pub. 15/10/2007 numac 2007012607 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de leden van de raad van beroep bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg sluiten werd, op haar vraag, aan Mevr. Marjan Siebens eervol ontslag uit haar ambt van stagiair in de Kanselarijcarrière verleend met ingang van 1 oktober 2007.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze mededeling. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben in een Europees land dat niet aan België grenst en met negentig dagen ten behoeve van hen die hun woonplaats buiten Europa hebben.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^