Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 18 juli 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Buitenlandse Dienst Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2007 werd de heer François Dumont aangesteld tot Consul-Generaal van België in Spanje en in de Prinsdom Andorra. Bij koninklijk besluit van 21 oktober 2007 werd de Bij koninklijk b

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2008015103
pub.
18/07/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Buitenlandse Dienst Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2007 werd de heer François Dumont aangesteld tot Consul-Generaal van België in Spanje en in de Prinsdom Andorra.

Bij koninklijk besluit van 21 oktober 2007 werd de heer Michel Dewez geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Benin.

Bij koninklijk besluit van 21 oktober 2007 werd Mevr. Cristina Funes-Noppen geaccrediteerd als Ambassadeur van België in Bosnië-Herzegovina.

Bij koninklijk besluit van 21 oktober 2007 werd de heer Michel Dewez geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Bondsrepubliek Nigeria.

Overplaatsingen Bij de volgende besluiten werden de hierna vermelde ambtenaren ontheven uit hun functie vermeld na hun naam en toegevoegd aan het Hoofdbestuur : - koninklijke besluiten van 21 oktober 2007 : De heer Robert Vandemeulebroucke, Ambassadeur van België in Koeweit en Bahrein alsook Consul-Generaal van België in deze Staten.

De heer Hervé Goyens, Ambassadeur van België in de Islamitische Republiek Iran alsook Consul-Generaal van België in deze Staat.

De heer Rudi Schellinck, Ambassadeur van België in het Koninkrijk Saoedi-Arabië, het Sultanaat Oman en de Republiek Jemen alsook Consul-Generaal van België in deze Staten.

Ontheffing functies Bij koninklijk besluit van 21 oktober 2007 werd de heer Michel Dewez ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in de Republiek Congo en Centraal-Afrikaanse Republiek alsook van Consul-Generaal in deze Staten.

Bij koninklijk besluit van 21 oktober 2007 werd de heer Patrick Vercauteren Drubbel ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in de Republiek Kaapverdië alsook van Consul-Generaal van België in deze Staat.

Bij koninklijk besluit van 21 oktober 2007 werd de heer Marc Van Rysselberghe ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in de Republiek Azerbeidzjan.

Bij koninklijk besluit van 21 oktober 2007 werd de heer Hans Timbremont ontheven uit zijn functie van Consul-Generaal van België in de Republiek Azerbeidzjan.

Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 21 oktober werd aan de heer Alexis Brouhns eervol ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van 1 september 2007.

Hij is gemachtigd de eretitel van Ambassadeur te voeren.

Oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit van 21 oktober 2007 werd aan de heer Rudi Schellinck eervol ontslag uit zijn ambt verleend. Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een rustpensioen vanaf 1 augustus 2008 en gemachtigd de eretitel van Ambassadeur te voeren.

Bij koninklijk besluit van 21 oktober 2007 werd aan de heer Hervé Goyens eervol ontslag uit zijn ambt verleend. Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een rustpensioen vanaf 1 september 2008 en gemachtigd de eretitel van Ambassadeur te voeren.

Bij koninklijk besluit van 21 oktober 2007 werd aan de heer Robert Vandemeulebroucke eervol ontslag uit zijn ambt verleend. Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een rustpensioen vanaf 1 juli 2008 en gemachtigd de eretitel van Ambassadeur te voeren.

Bij koninklijk besluit van 21 oktober 2007 werd aan de heer Philippe Henri Arcq eervol ontslag uit zijn ambt verleend. Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een rustpensioen vanaf 1 februari 2008 en gemachtigd de eretitel van Ambassadeur te voeren.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze mededeling. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben in een Europees land dat niet aan België grenst en met negentig dagen ten behoeve van hen die hun woonplaats buiten Europa hebben.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^