Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 06 januari 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Buitenlandse dienst Vrijstelling van dienst Bij ministeriële besluiten van 29 augustus 2008 en 21 oktober 2008 werd aan de heer Frank Geerkens een vrijstelling van dienst toegekend voor de duur van twee jaar, met ingang van 1 november 2008, o Aanstelli

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2008015209
pub.
06/01/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Buitenlandse dienst Vrijstelling van dienst Bij ministeriële besluiten van 29 augustus 2008 en 21 oktober 2008 werd aan de heer Frank Geerkens een vrijstelling van dienst toegekend voor de duur van twee jaar, met ingang van 1 november 2008, om hem in de mogelijkheid te stellen de opdracht van « adviseur buitenlandse relaties » bij het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen te kunnen vervullen.

Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2008 werd de heer Frédéric Meurice geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Staat Grenada, met standplaats te Kingston.

Bij koninklijk besluit van 31 oktober 2008 werd de heer Marc Michielsen geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Republiek Kosovo en eveneens aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staat, met standplaats te Sofia.

Bij koninklijk besluit van 21 november 2008 werd de heer Jan Matthysen geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Verenigde Staten van Amerika, met standplaats te Washington, en eveneens aangesteld tot Consul-Generaal van België met als ressort het district van Columbia, de Staten Delaware, Maryland, Virginië en West-Virginië, het eiland Porto Rico, de Maagdeneilanden, en de eilanden Turks en Caïcos.

Bij koninklijk besluit van 21 november 2008 werd de heer Jan Matthysen geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Commonwealth der Bahamas en eveneens aangesteld tot Consul-Generaal van België, met standplaats te Washington.

Bij koninklijk besluit van 28 november 2008 werd de heer Philippe Jottard geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Republiek Azerbeidzjan en eveneens aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staat, met standplaats te Bakoe.

Bij koninklijk besluit van 28 november 2008 werd de heer Leopold Carrewyn geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Coöperatieve Republiek Guyana en eveneens aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staat, met standplaats te Caracas.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze mededeling. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben in een Europees land dat niet aan België grenst en met negentig dagen ten behoeve van hen die hun woonplaats buiten Europa hebben.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^