Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 01 april 2008

Aanwijzingen Bij koninklijk besluit van 11 maart 2008, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2008, wordt de heer Alsteens Olivier aangewezen als titularis van de managementfunctie -1 van de Federale Overheidsdienst Kanselarij en Algemene D Overeen

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2008021026
pub.
01/04/2008
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER


Aanwijzingen Bij koninklijk besluit van 11 maart 2008, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2008, wordt de heer Alsteens Olivier aangewezen als titularis van de managementfunctie -1 van de Federale Overheidsdienst Kanselarij en Algemene Diensten - Directeur-generaal « Externe Communicatie », in het Frans taalkader.

Overeenkomstig de gecoördineerde, wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief te worden toegezonden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Bij koninklijk besluit van 11 maart 2008, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2008, wordt de Mevr. Dechamps Françoise aangewezen als titularis van de managementfunctie -1 van de Federale Overheidsdienst Kanselarij en Algemene Diensten. - Directeur-generaal « ondersteuning bij de coördinatie en integratie van het beleid », in het Frans taalkader.

Overeenkomstig de gecoördineerde, wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief te worden toegezonden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^