Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 18 februari 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie. - Personeel Toekenning van de managementfunctie van administrateur-generaal Bij koninklijk besluit van 16 januari 2008 wordt, met ingang van 16 januari 2008, de managementfunctie van administrateur-genera Het beroe

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2008022094
pub.
18/02/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie. - Personeel Toekenning van de managementfunctie van administrateur-generaal Bij koninklijk besluit van 16 januari 2008 wordt, met ingang van 16 januari 2008, de managementfunctie van administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie toegekend aan de heer Luc VANNESTE. Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^