Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 09 juni 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 14 november 2007 wordt mijnheer Jason, Edouard, attaché bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, met ingang van 1 februari 2008, eervol ontslag uit zijn ambte verleend. Mijnheer Jason, Edou

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2008022292
pub.
09/06/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 14 november 2007 wordt mijnheer Jason, Edouard, attaché bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, met ingang van 1 februari 2008, eervol ontslag uit zijn ambte verleend.

Mijnheer Jason, Edouard is ertoe gerechtigd, met ingang van 1 februari 2008, zijn aanspraken op een rustpensioen te doen gelden en de eretitel van zijn ambt te voeren.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^