Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 11 september 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Controledienst voor de ziekenfondsen. - en de landsbonden van ziekenfondsen. - Personeel. - Bevordering door verhoging in klasse Bij koninklijk besluit van 2 juli 2008 wordt de heer Hans Van Kerckhove, attaché - klasse A1, toegewezen aan de vak Het ber

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2008022489
pub.
11/09/2008
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Controledienst voor de ziekenfondsen. - en de landsbonden van ziekenfondsen. - Personeel. - Bevordering door verhoging in klasse Bij koninklijk besluit van 2 juli 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008012944 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de wijziging en de coördinatie van het sociaal sectoraal pensioen type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 15/10/2008 numac 2008012949 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, betreffende de vaststelling van de bijdrage van type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 24/07/2008 numac 2008012922 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot toekenning van een sociaal voordeel type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008012936 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de financiering van FOPAS voor de jaren 2007-2008 type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 14/08/2008 numac 2008012913 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, inzake de tewerkstelling en opleiding van risicogroepen (1 type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008012943 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met betrekking tot het nieu type koninklijk besluit prom. 02/07/2008 pub. 12/08/2008 numac 2008012929 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende ontbinding en vereffening van het fonds voor bestaanszekerheid gen sluiten wordt de heer Hans Van Kerckhove, attaché - klasse A1, toegewezen aan de vakrichting « Overheidsbegroting en Overheidsfinanciën », met ingang van 1 maart 2008, bevorderd door verhoging in klasse tot de klasse A2, (weddenschaal A21), met ongewijzigde titel en ongewijzigde vakrichting, in het Nederlandse taalkader bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landbonden van ziekenfondsen.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^