Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 20 mei 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 14 april 2009 wordt, met ingang van 1 augustus 2009, de heer Antoine, André, adviseur bij het departement, toegelaten tot het pensioen. Het is betrokkene vergund zijn pensioenaanspraken

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2009000271
pub.
20/05/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 14 april 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 20/04/2009 numac 2009000266 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de verkiezingen type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 22/04/2009 numac 2009002022 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A sluiten wordt, met ingang van 1 augustus 2009, de heer Antoine, André, adviseur bij het departement, toegelaten tot het pensioen.

Het is betrokkene vergund zijn pensioenaanspraken te doen gelden en de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^