Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 16 juli 2009

Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 6 juni 2009 zijn de hierna vermelde Leden van het Europees Parlement bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Grootofficier De heer GROSCH Mathieu, Lid van het Europees Parlement Mevr. NEYTS-U Commandeur De heer

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2009000402
pub.
16/07/2009
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 6 juni 2009 zijn de hierna vermelde Leden van het Europees Parlement bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Grootofficier De heer GROSCH Mathieu, Lid van het Europees Parlement Mevr. NEYTS-UYTTEBROECK Anne-Marie, Minister van Staat, Lid van het Europees Parlement Commandeur De heer VAN HECKE Johan, Lid van het Europees Parlement Officier De heer DEPREZ Gérard, Minister van Staat, Lid van het Europees Parlement Mevr. THYSSEN Marianne, Lid van het Europees Parlement Ridder Mevr. RIES Frédérique, Lid van het Europees Parlement De heren : STAES Bart, Lid van het Europees Parlement STERCKX Dirk, Lid van het Europees Parlement Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Orde van Leopold II Grootkruis De heren : DUQUESNE Antoine, Gewezen Minister, Minister van Staat, Lid van het Europees Parlement LANGENDRIES Raymond, Gewezen Minister, Minister van Staat en Lid van het Europees Parlement Bij koninklijke besluiten van 6 juni 2009 zijn de hierna vermelde Leden van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Commandeur De heer CEREXHE Benoît, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Mevr. HUYTEBROECK Evelyne, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering De heer SMET Pascal, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Officier De heren : DAIF Mohamed, Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement de JONGHE d'ARDOYE Yves, Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement de LOBKOWICZ Stéphane, Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement GALAND Paul, Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement GRIMBERGHS Denis, Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement Mevrn. : LEMESRE Marion, Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement MOUZON Anne-Sylvie, Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement PAYFA Martine, Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement Ridder Mevrn. : BERTIEAUX Françoise, Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement BRAECKMAN Dominique, Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement de GROOTE Julie, Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement De heren : DE WOLF Vincent, Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement DOULKERIDIS Christos, Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement Mevr. EMMERY Isabelle, Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement De heren : PESZTAT Yaron, Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement RIGUELLE Joël, Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement Mevr. SAIDI Fatiha, Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement De heer VANRAES Jean-Luc, Fractievoorzitter, Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Kroonorde Grootkruis De heer PICQUE Charles, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Orde van Leopold II Grootkruis De heren : GOSUIN Didier, Tweede Vice-Voorzitter, Lid van het Brusselse Hoofdstedelijk Parlement TOMAS Eric, Voorzitter en Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement Commandeur Mevr. GROUWELS Brigitte, Staatssecretaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering De heren : KIR Emir, Staatssecretaris bij de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ZENNER Alain, Gewezen Staatssecretaris van de Federale Regering

Bij koninklijk besluit van 6 juni 2009 zijn de hierna vermelde Leden van het Waals Parlement bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Grootofficier De heer HAPPART José, Voorzitter van het Waals Parlement Commandeur De heren : ANTOINE André, Minister van de Waalse Regering BAYENET Maurice, Fractievoorzitter en Lid van het Waals Parlement COURARD Philippe, Minister van de Waalse Regering JANSSENS Charles, Lid van het Waals Parlement LUTGEN Benoît, Minister van de Waalse Regering MARCOURT Jean-Claude, Minister van de Waalse Regering MILLER Richard, Minister van de Waalse Regering SEVERIN Jean-Marie, Lid van het Waals Parlement Mevr. SIMONET Marie-Dominique, Minister van de Waalse Regering en van de Franse Gemeenschapsregering en Federaal Volksvertegenwoordiger Officier De heren : de LAMOTTE Michel, Fractieleider en Lid van het Waals Parlement STOFFELS Edmond, Lid van het Waals Parlement Ridder De heren : ANCION Claude, Lid van het Waals Parlement AVRIL Patrick, Lid van het Waals Parlement Mevrn. : BARZIN Anne, Lid van het Waals Parlement CORNET Véronique, Lid en Eerste Vice-Voorzitter van het Waals Parlement De heer DAERDEN Frédéric, Lid van het Waals Parlement Mevr. DOCQ Nicole, Lid van het Waals Parlement De heren : FURLAN Paul, Lid van het Waals Parlement MEUREAU Robert, Lid van het Waals Parlement Mevr. PARY-MILLE Florine, Lid van het Waals Parlement De heer WESPHAEL Bernard, Lid van het Waals Parlement Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Bij koninklijke besluiten van 6 juni 2009 zijn de hierna vermelde Leden van het Parlement van de Franse Gemeenschap bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Grootofficier De heer ISTASSE Jean-François, Voorzitter van het Parlement van de Franse Gemeenschap Commandeur De heren : BOUCHAT André, Vice-Voorzitter van het Bureau van het Parlement van de Franse Gemeenschap DEGHILAGE Freddy, Vice-Voorzitter van het Bureau van het Parlement van de Franse Gemeenschap Mevrn. : FONCK Catherine, Minister van de Franse Gemeenschapsregering LAANAN Fadila, Minister van de Franse Gemeenschapsregering De heer WALRY Léon, PS-Fractieleider en Lid van het Parlement van de Franse Gemeenschap Officier De heren : ETIENNE Jacques, Lid en Secretaris van het Bureau van het Parlement van de Franse Gemeenschap FONTAINE Philippe, Lid en Secretaris van het Bureau van het Parlement van de Franse Gemeenschap Mevrn. : SCHEPMANS Françoise, Lid en Secretaris van het Bureau van het Parlement van de Franse Gemeenschap PERSOONS Caroline, Lid en Secretaris van het Bureau van het Parlement van de Franse Gemeenschap Ridder De heer de SAINT-MOULIN Marc, Lid en Secretaris van het Bureau van het Parlement van de Franse Gemeenschap.

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Orde van Leopold II Grootkruis Mevr. CORBISIER-HAGON Anne-Marie, CDH-Fractieleider en Lid van het Parlement van de Franse Gemeenschap

Bij koninklijk besluit van 6 juni 2009 zijn de hierna vermelde Leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Grootofficier De heer SIQUET Ludwig, Voorzitter van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap Commandeur De heren : PAASCH Oliver, Minister van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap PALM Gerhard Johann, Lid van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap Mevr. WEYKMANS Isabelle, Minister van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap Officier De heren : JAEGERS Lambert, Lid van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap MEYER Patrick, Vice-Voorzitter van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap Ridder De heer LASCHET Hans, Secretaris van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Bij koninklijk besluit van 6 juni 2009 zijn de hierna vermelde Leden van het Vlaams Parlement bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Grootofficier De heren : BRIL Louis, Lid van het Vlaams Parlement MARTENS Luc, Lid van het Vlaams Parlement PEETERS Kris, Gewezen Vlaams Minister en Minister-President van de Vlaamse Regering SAUWENS Johan, Lid van het Vlaams Parlement VANDENBROUCKE Frank, Vlaams Minister Mevr. VANDERPOORTEN Marleen, Lid van het Vlaams Parlement, Voorzitter De heer VAN ROMPUY Eric, Lid van het Vlaams Parlement Commandeur De heer ANCIAUX Bert, Vlaams Minister Mevrn. : CEYSENS Patricia, Gewezen Lid van het Vlaams Parlement, Lid van het Bureau, Vlaams Minister HEEREN Veerle, Gewezen Lid van het Vlaams Parlement, Lid van het Bureau, Vlaams Minister De heer KEULEN Marino, Vlaams Minister Mevrn. : MERCKX-VAN GOEY Thérèse (Trees), Gewezen Lid van het Vlaams Parlement, Lid van het Bureau MOERMAN Joséphine (Fientje), Lid van het Vlaams Parlement, Gewezen Vlaams Minister.

Officier De heren : CALUWE Ludwig, Lid van het Vlaams Parlement, Fractievoorzitter CORDEEL Marc, Gewezen Lid van het Vlaams Parlement DECALUWE Carl, Lid van het Vlaams Parlement, Ondervoorzitter DE MEYER Georges (Jos), Lid van het Vlaams Parlement LOGIST Marcel, Lid van het Vlaams Parlement.

Ridder De heren : BEX Josephus (Jos), Lid van het Vlaams Parlement DE COCK Dirk, Lid van het Vlaams Parlement Mevr. GENNEZ Caroline, Gewezen lid van het Vlaams Parlement, Lid van het Bureau De heer GLORIEUX Eloi, Lid van het Vlaams Parlement Mevr. GUNS Dominique, Lid van het Vlaams Parlement De heren : LAURYS Jan, Lid van het Vlaams Parlement MAES Jacky, Gewezen Lid van het Vlaams Parlement, Lid van het Bureau MAHASSINE Chokri, Lid van het Vlaams Parlement PHILTJENS Hugo, Lid van het Vlaams Parlement ROEGIERS Jan, Lid van het Vlaams Parlement Mevr. SCHAUVLIEGE Joke, Lid van het Vlaams Parlement De heer VAN EYKEN Christian, Lid van het Vlaams Parlement.

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Zij nemen vanaf de datum van het besluit hun rang in de Orde in.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^