Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 26 februari 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Aanduidingen Bij koninklijk besluit van 27 januari 2009 wordt de heer Arnoldi, Jean-Pierre, M., met ingang van 1 januari 2009, ingevolge de hernieuwing van zijn mandaat aangeduid als houder van de managementfunctie -1 « Administrate Een be

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2009003082
pub.
26/02/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Personeel. - Aanduidingen Bij koninklijk besluit van 27 januari 2009 wordt de heer Arnoldi, Jean-Pierre, M., met ingang van 1 januari 2009, ingevolge de hernieuwing van zijn mandaat aangeduid als houder van de managementfunctie -1 « Administrateur-generaal Thesaurie ».

Een beroep tot nietigverklaring van voormeld besluit kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

Bij koninklijk besluit van 27 januari 2009 wordt de heer De Brone, Daniël, J., met ingang van 1 januari 2009, ingevolge de hernieuwing van zijn mandaat aangeduid als houder van de managementfunctie -1 « Administrateur-generaal Patrimoniumdocumentatie ».

Een beroep tot nietigverklaring van voormeld besluit kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^