Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 maart 2009
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Elektrische lijnen. - Wegvergunningen Bij het koninklijk besluit van 19 februari 2009 wordt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de stad Lokeren, van 10 november 2008, waarbij aan de NV Elia Asset, Keizerslaan 20, te 1

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2009011089
pub.
05/03/2009
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Elektrische lijnen. - Wegvergunningen Bij het koninklijk besluit van 19 februari 2009 wordt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de stad Lokeren, van 10 november 2008, waarbij aan de NV Elia Asset, Keizerslaan 20, te 1000 Brussel, een verlening van een wegvergunning werd toegekend met index : 7.E.E./235/32492bis voor de aanleg en exploitatie van bovengrondse verbindingen van een aftakking Lokeren-Keerken uitgebaat op een spanning van 150 kV tussen de fases, met een frequentie van 50 Hz, op het grondgebied van de stad Lokeren, goedgekeurd.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^