Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 maart 2009

Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2008 wordt, met ingang van 1 maart 2009, op eigen verzoek, eervol ontslag verleend aan de heer Roland Van Den Storm, adviseur. Het is hem vergund aanspraak op het definitief vroegtij

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2009012074
pub.
05/03/2009
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 18/11/2008 numac 2008013397 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008013402 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 april 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 27/11/2008 numac 2008013414 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging in de gezondheidsdienst type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 05/12/2008 numac 2008013400 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot wijzigin type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 15/12/2008 numac 2008013396 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de vaststelling van de arbeids- en beloningsvoo type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 27/11/2008 numac 2008013416 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2001 betref type koninklijk besluit prom. 01/10/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008013429 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel en het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverhe sluiten wordt, met ingang van 1 maart 2009, op eigen verzoek, eervol ontslag verleend aan de heer Roland Van Den Storm, adviseur.

Het is hem vergund aanspraak op het definitief vroegtijdig pensioen te doen gelden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^