Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 maart 2009
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 13 februari 2009 wordt aan de heer Hubert, Michel, op het einde van de maand november 2008, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2009012087
pub.
05/03/2009
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 13 februari 2009 wordt aan de heer Hubert, Michel, op het einde van de maand november 2008, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Namen-Dinant.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^