Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 maart 2009
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 6 februari 2009 wordt aan de heer Dumont, André, op het einde van de maand januari 2009, in de loop van dewelke hij de leeftijfsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt van

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2009012089
pub.
05/03/2009
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 6 februari 2009 wordt aan de heer Dumont, André, op het einde van de maand januari 2009, in de loop van dewelke hij de leeftijfsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij het arbeidshof van Luik.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^