Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 01 oktober 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Buitenlandse Dienst Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 16 maart 2009 werd de heer Hans-Christian Kint geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Islamitische Republiek Afghanistan, met standplaats te Islamabad. Bij de vol

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2009015126
pub.
01/10/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Buitenlandse Dienst Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 16 maart 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009003114 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen type koninklijk besluit prom. 16/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009014065 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 2001 tot vaststelling van de vergoedingen waaraan het gebruik van openbare diensten betreffende de luchtvaart is onderworpen type koninklijk besluit prom. 16/03/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009014064 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de toelating tot het luchtverkeer aan bepaalde luchtvaartuigen die niet beschikken over een bewijs van luchtwaardigheid sluiten werd de heer Hans-Christian Kint geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Islamitische Republiek Afghanistan, met standplaats te Islamabad.

Overplaatsingen Bij de volgende besluiten werden de hiernavermelde ambtenaren ontheven uit hun functie vermeld na hun naam en toegevoegd aan het Hoofdbestuur : Koninklijke besluiten van 8 juni 2009 : de heren : Marc Calcoen, Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Singapore en in het Sultanaat Negara Brunei Darussalam;

Frank Carruet, Ambassadeur en Consul-Generaal van België in Australië, Niew-Zeeland, Papoua-Nieuw-Guinea, Kiribati, Tuvalu, de Republieken Vanuatu en van de Fiji-eilanden, de Salomon Eilanden, de Cookeilanden, de Onafhankelijke Staat Samoa en het Koninkrijk Tonga;

Alphonse Creusen, Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Grote Libisch-Arabische Socialistische Volksjamahiriya en in de Republiek Tsjaad;

Filip Cumps, Ambassadeur en Consul-Generaal van België in Litouwen;

Francis De Sutter, Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Chili;

Marc Trenteseau, Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Indonesië en in de Democratische Republiek Oost-Timor;

Patrick Vercauteren Drubbel, Ambassadeur van België in het Koninkrijk Marokko en in de Islamitische Republiek Mauritanië en Consul-Generaal van België in een deel van het Koninkrijk Marokko en in Mauritanië;

Philippe Kridelka, Ambassadeur en Permanent Vertegenwoordiger van België bij de UNESCO te Parijs;

Marc Pecsteen de Buytswerve, Consul-Generaal van België te Shanghai, met als ressort de Provincies Anhui, Zhejiang en Jiangsu;

Baron Olivier Gillès de Pelichy, Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republieken Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panama en El Salvador;

Baron Bertrand de Crombrugghe de Picquendaele, Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Russische Federatie en in de Republiek Belarus;

Mevr. Maria Vanherk, Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republieken Peru en Ecuador en in de Boliviaanse Republiek.

Koninklijke besluiten van 15 juni 2009 : de Heren : Jan de Bruyne, Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Oeganda;

Bernard Pierre, Ambassadeur van België in de Volksrepubliek China en in Mongolië en Consul-Generaal van België in een deel van de Volksrepubliek China en in Mongolië;

Mevr. Godelieve Van den Bergh, Consul-Generaal van België te Montréal.

Bij de volgende besluiten werden de hiernavermelde ambtenaren toegevoegd aan de post vermeld na hun naam : Koninklijke besluiten van 16 maart 2009 : Jonkheer Dominicus Struye de Swielande, Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Democratische Republiek Congo; de heer Guy Sevrin, Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Cyprus.

Koninklijke besluiten van 15 juni 2009 : de heren : Jean-François Branders, Ambassadeur en Consul-Generaal van België in het Koninkrijk Denemarken;

Serge Wauthier, Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Litouwen;

Koninklijk besluit van 17 juni 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009018266 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een subsidie aan bloedtransfusie-instellingen voor het jaar 2009 type koninklijk besluit prom. 17/06/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009003245 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 april 2009 tot toekenning van een Staatswaarborg aan bepaalde operaties in verband met de redding van Fortis sluiten : de heer Guy Trouveroy, Ambassadeur van België in de Russische Federatie en Consul-Generaal van België in deze Staat, met uitzondering van de regio's Kaliningrad, Pskov, Novgorod, Leningrad, Vologda, Moermansk, Archangelsk, de Republieken Karelië en Komi, en het autonoom district Nenetski en Sint-Petersburg.

Koninklijk besluit van 3 juli 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/2009 pub. 27/07/2009 numac 2009024244 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2007 houdende de benoeming van de leden van het Adviescomité voor de beoordelingsprocedure van de gevolgen van de plannen en de programma's die aanzienlijke effecten kunnen hebb type koninklijk besluit prom. 03/07/2009 pub. 07/08/2009 numac 2009011328 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. 03/07/2009 pub. 07/08/2009 numac 2009011329 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan een personeelslid van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie sluiten : de heer Roland Van Remoortele, Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Singapore en in het Sultanaat Brunei Darussalam.

Koninklijke besluiten van 12 juli 2009 : de heren : Boudewijn Dereymaeker, Ambassadeur van België in de Verenigde Mexicaanse Staten en in Belize en eveneens Consul-Generaal in Belize;

Koenraad Adam, Ambassadeur en Consul-Generaal van België in Cuba;

Patrick Renault, Ambassadeur en Consul-Generaal van België in Australië;

Bruno Nève de Mevergnies, Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Arabische Republiek Egypte;

Michael Ardui, Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Grote Libisch-Arabische Socialistische Volksjamahiriya;

Pol De Witte, Ambassadeur van België in de Republiek Turkije en Consul-Generaal van België in deze Staat, met uitzondering van het ressort van de vilajetten Istanbul, Kirklareli, Edirne en Tekirdag, evenals het gedeelte van het vilajet Canakkale ten westen van de zeeëngten, en eveneens Consul-Generaal van België in de Republiek Georgië;

Grégoire VARDAKIS, Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republieken Costa Rica, Guatemala, Panama en El Salvador;

Christian Meerschman, Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Filippijnen;

Marc Van Craen, Ambassadeur van België in de Zwitserse Confederatie en Consul-Generaal van België in de Staat, met uitzondering van de Kantons Genève, Valais en Vaud.

Koninklijke besluiten van 15 juli 2009 : de heer Patrick Nijs, Ambassadeur van België in de Volksrepubliek China en Consul-Generaal van België in deze Staat, met uitzondering van de Provincies Guangdong, Anhui, Jiangsu en Zhejiang, het Stadsgebied Shanghai en de Regio's Hong Kong en Macao;

Mevr. Beatrix Van Hemeldonck, Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republieken Peru, Bolivië en Ecuador.

Wijziging Consulaat Bij koninklijk besluit van 15 juni 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/06/2009 pub. 01/10/2009 numac 2009012214 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende het verloningssysteem in de banksector en b) de collectieve arbeidsoveree type koninklijk besluit prom. 15/06/2009 pub. 10/07/2009 numac 2009012186 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindeja type koninklijk besluit prom. 15/06/2009 pub. 10/07/2009 numac 2009012187 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindeja type koninklijk besluit prom. 15/06/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009003243 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 202, § 2, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de vaststelling van de aandelen die de aard van financiële vaste activa hebben ten name van de verzekeringsondernemingen type koninklijk besluit prom. 15/06/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009202486 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de risicogroepen in sluiten wordt de rang van het Consulaat van België te Atlanta gewijzigd tot Consulaat-Generaal.

Vrijstelling van dienst Bij ministerieel besluit van 11 maart 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/03/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009000193 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende oprichting van een beleidsraad binnen de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken type ministerieel besluit prom. 11/03/2009 pub. 10/04/2009 numac 2009007064 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van de onderzoeksraden voor officieren die in de loop van het jaar 2009 zullen worden samengesteld type ministerieel besluit prom. 11/03/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009022125 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot samenstelling van het Directiecomité van de Pensioendienst voor de overheidssector type ministerieel besluit prom. 11/03/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009022124 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitter en de leden van de overheidsafvaardiging van het Basisoverlegcomité voor het personeel van de Pensioendienst voor de overheidssector type ministerieel besluit prom. 11/03/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009031138 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 september 2005 tot vaststelling van het schema en de toepassingsmodaliteiten voor de indeling van geslachte volwassen runderen en varkens sluiten werd aan de heer Jacques de Baenst een zevende vrijstelling van dienst toegekend voor de duur van vijftien maanden met ingang van 1 maart 2009 om hem in de mogelijkheid te stellen zijn internationale opdracht bij de Commissie van de Europese Gemeenschap te kunnen vervullen.

Bij ministerieel besluit van 29 april 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/04/2009 pub. 11/06/2009 numac 2009031256 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit houdende oprichting van het Brussels Overleg Thuislozenzorg sluiten werd aan de heer Marc Otte een zesde vrijstelling van dienst toegekend voor de periode van 18 april 2009 tot en met 28 februari 2010 om hem in de mogelijkheid te stellen zijn internationale opdracht van Speciaal Vertegenwoordiger van de Europese Unie voor het Vredesproces voor het Midden-Oosten te kunnen vervullen.

Bij ministerieel besluit van 25 mei 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/05/2009 pub. 03/06/2009 numac 2009003192 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 3 jaar - 4 juni 2009-2012, van de Staatsbon op 5 jaar - 4 juni 2009-2014 en van de Staatsbon op 8 jaar - 4 juni 2009-2017 type ministerieel besluit prom. 25/05/2009 pub. 17/06/2009 numac 2009003240 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 3 jaar - 4 juni 2009-2012, van de Staatsbon op 5 jaar - 4 juni 2009-2014 en van de Staatsbon op 8 jaar - 4 juni 2009-2017 type ministerieel besluit prom. 25/05/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009021060 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2005 tot vaststelling van de tarieven voor prestaties geleverd door het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën type ministerieel besluit prom. 25/05/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009035503 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende indexatie van de bedragen van de tegemoetkoming in de huurprijs type ministerieel besluit prom. 25/05/2009 pub. 31/07/2009 numac 2009203335 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 sluiten werd aan de heer Patrick van Haute een tweede vrijstelling van dienst toegekend voor de duur van twee jaar met ingang van 1 juni 2009 om hem in de mogelijkheid te stellen zijn internationale opdracht bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in Parijs te kunnen vervullen.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze mededeling. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben in een Europees land dat niet aan België grenst en met negentig dagen ten behoeve van hen die hun woonplaats buiten Europa hebben.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^