Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 09 oktober 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Buitenlandse dienst. - Aanstelling. - Verbetering Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2009 wordt artikel 1 van het koninklijk besluit van 15 juli 2009 waarbij de heer Patrick Nijs, geaccrediteerd werd als Ambassadeur van België in de Volksrep Aanste

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2009015128
pub.
09/10/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Buitenlandse dienst. - Aanstelling. - Verbetering Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2009 wordt artikel 1 van het koninklijk besluit van 15 juli 2009 waarbij de heer Patrick Nijs, geaccrediteerd werd als Ambassadeur van België in de Volksrepubliek China en aangesteld tot Consul-Generaal van België in deze Staat verbeterd en de woorden « met uitzondering van de provincies Guangdong, Anhui, Jiangsu en Zhejiang, het stadsgebied Shanghai en de administratieve regio's Hongkong en Macao » worden vervangen door « met uitzondering van de provincies Guangdong, Fujian, Hainan, Yunnan, Anhui, Jiangsu en Zhejiang, het stadsgebied Shanghai, de autonome Regio Guangxi Zhuang en de administratieve regio's Hongkong en Macao ».

Aanstelling Bij koninklijk besluit van 10 september 2009 wordt de heer Daniel Bertrand, geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Tadjikistan, met standplaats te Astana.

Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 10 september 2009 wordt Baron Franciskus van Daele, ontheven uit zijn functie van Ambassadeur en Permanent vertegenwoordiger van België bij de Raad van de Noord-Atlantische-Verdragsorganisatie (NAVO) te Brussel en toegevoegd aan het Hoofdbestuur.

Het koninklijk besluit van 15 juli 2009 waarbij Baron Franciskus van Daele, geaccrediteerd werd als Ambassadeur van België in de Bondsrepubliek Duitsland is ingetrokken.

Oppensioenstelling. - Verbetering Bij koninklijk besluit van 20 september 2009 wordt Mevr. Régine De Clercq, gemachtigd aanspraak te maken op een rustpensioen vanaf 1 januari 2010 in plaats van 1 juli 2009 en wordt zij gemachtigd de eretitel van Ambassadeur te voeren.

Wijziging Consulaat Bij koninklijk besluit van 18 juni 2009 wordt de rang van het Consulaat van België te Marseille verheven tot de rang van Consulaat-Generaal.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^