Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 18 maart 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Validatie van gidsen Versie 2 van de « Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie » gedateerd op 27 februari 2009 werd op 6 maart 2009 krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingslicht en t Krach

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2009018101
pub.
18/03/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN


Validatie van gidsen Versie 2 van de « Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie » gedateerd op 27 februari 2009 werd op 6 maart 2009 krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingslicht en traceerbaarheid in de voedselketen door het Federaal Agenstchap voor de Veiligheid van de Voedselketen goedgekeurd. Deze gids kan bekomen worden bij BCZ VZW, Hungaria Building, Vaartkom 31/02.02, 3000 Leuven, e-mail : office@bcz-cbl.be Krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen, wordt de goedkeuring van 24 januari juli 2005 (Belgisch Staatsblad van 17 februari 2005) door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen van de versie 1 van de « Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie » gedateerd op 14 januari 2005, vanaf 1 juni 2009 opgeschort.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^