Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 24 augustus 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 14 april 2009 wordt de heer Monteny, Frank, geboren op 26 april 1963, adviseur van de klasse A3 bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid, met ingang van 1 januari Bij koni

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2009021081
pub.
24/08/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 14 april 2009 wordt de heer Monteny, Frank, geboren op 26 april 1963, adviseur van de klasse A3 bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid, met ingang van 1 januari 2009 bevorderd door benoeming tot een functie van adviseur-generaal naar de hogere klasse A4.

Bij koninklijk besluit van 15 juni 2009 wordt eervol ontslag uit zijn ambt op de datum van 1 oktober 2009 verleend aan de heer Molitor, Luc, geboren op 15 april 1945, adviseur-generaal voor wetenschapsaangelegenheden bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid.

De betrokkene mag zijn aanspraak op een onmiddellijk pensioen laten gelden en is ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 juni 2009 wordt de heer Vanwijnsberghe, Dominique, geboren op 16 juni 1965, wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW2 met de titel van eerstaanwezend assistent bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, met ingang van 1 januari 2009 bevorderd tot de klasse SW3 van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel als werkleider bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 15 juni 2009 wordt Mevr. Hodiamont, Chantal, geboren op 21 september 1954, wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW2 met de titel van eerstaanwezend assistent bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, met ingang van 1 januari 2009 bevorderd tot de klasse SW3 van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel als werkleider bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 15 juni 2009 wordt de heer Kairis, Pierre-Yves, geboren op 16 november 1958, wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW2 met de titel van eerstaanwezend assistent bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, met ingang van 1 januari 2009 bevorderd tot de klasse SW3 van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel als werkleider bij dezelfde instelling.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1000 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^