Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 02 maart 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor bandagisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten Bij koninklijk besluit van 12 februari 2009, worden hernieuwd voor een 1° Mev

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2009022074
pub.
02/03/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor bandagisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten Bij koninklijk besluit van 12 februari 2009, worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaand op 1 januari 2009, de mandaten van volgende leden van de Erkenningsraad voor bandagisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering : 1° Mevr.Therry, V., de heren Britz, M., en Raes, B., in de hoedanigheid van werkende leden en Mevr. Walschaerts, J., de heren Desemberg, D. en Vansnick, L., in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden, als vertegenwoordigers van representatieve organisaties van bandagisten; 2° de heer Tielens, A., in de hoedanigheid van werkend lid en de heer Zegers, P. in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, aangewezen als vertegenwoordigers van de Minister van Sociale Zaken.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^