Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 02 oktober 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Algemene Directie Cultuur. - Jubelfeest - 50-jarig bestaan van het Pro-Musica Orkest te Welkenraedt. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit, van 14 november 2008, wordt benoemd tot Officier in Ranginn

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap
numac
2009029538
pub.
02/10/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER EN MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Algemene Directie Cultuur. - Jubelfeest - 50-jarig bestaan van het Pro-Musica Orkest te Welkenraedt. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit, van 14 november 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008011507 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een Ondervoorzitter van het Directiecomité bij het Commissariaat-generaal der Regering bij de Nationale Arbeidstentoonstellingen type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008011508 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van de Ondervoorzitter van het Directiecomité bij het Commissariaat-generaal der Regering bij de Nationale Arbeidstentoonstellingen type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008003449 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 26, 27, 28, 31, 34, 36 en 37 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen sluiten, wordt benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II : Mevr. Grosjean, Marie-Madeleine Alice Léopoldine, Instrumentaliste in het Pro-Musica Orkest te Welkenraedt.

Ranginneming op 8 april 2008.

Zij neemt rang in de orde in op de datum vermeld tegenover haar naam.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^