Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 maart 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Aanpassing buiten index op 1 januari 2009 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen. Aan het spilindexcijfer 110,51 wordt, vanaf 1 januari 2009, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd op : A. G(...) I. Regeling voor zelfstandig

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2009200629
pub.
03/03/2009
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Aanpassing buiten index op 1 januari 2009 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen.

Aan het spilindexcijfer 110,51 (basis 2004 = 100) wordt, vanaf 1 januari 2009, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd op : A. Gezinsbijslag I. Regeling voor zelfstandigen (bedragen per maand) Krachtens het koninklijk besluit van 23 december 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/12/2008 pub. 08/01/2009 numac 2008011573 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen, met het oog op de verhoging van de kinderbijslag ten gunste van het eerste kind type koninklijk besluit prom. 23/12/2008 pub. 16/01/2009 numac 2008022710 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 23/12/2008 pub. 12/01/2009 numac 2008014368 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 1975 tot instelling van de vergunning van vervoercommissionair en van het koninklijk besluit van 12 januari 1978 tot instelling van de vergunning van vervoermakelaar type koninklijk besluit prom. 23/12/2008 pub. 08/01/2009 numac 2008011568 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 23/12/2008 pub. 08/01/2009 numac 2008011570 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten waaronder een tweede obligatielening van het Startersfonds wordt uitgegeven type koninklijk besluit prom. 23/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008022711 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 januari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité een overeenkomst kan sluiten in toepassing van artikel 56, § 2, 1°, van de wet betreffende de verpl type koninklijk besluit prom. 23/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008022699 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico's sluiten : 1. Gewone kinderbijslag : a) Niet-gepensioneerde rechthebbende 1e kind : 78,00 EUR b) Gepensioneerde rechthebbende of zijn (haar) langstlevende echtgenote (echtgenoot) 1e kind : 102,85 EUR

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^