Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 16 april 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Aanpassing buiten index op 1 januari 2009 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen. Aan het spilindexcijfer 110,51 wordt, vanaf 1 januari 2009, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd op : A. Z(...) I. Regeling voor werknemers

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2009201514
pub.
16/04/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Aanpassing buiten index op 1 januari 2009 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen.

Aan het spilindexcijfer 110,51 (basis 2004 = 100) wordt, vanaf 1 januari 2009, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd op : A. Ziekte- en invaliditeitsverzekering I. Regeling voor werknemers Krachtens het koninklijk besluit van 12 februari 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/02/2009 pub. 12/03/2009 numac 2009022116 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 : 1. Maximum daguitkering voor het eerste jaar arbeidsongeschiktheid a) Begin arbeidsongeschiktheid vanaf 1 januari 2009 - 60 % .. . . . 71,02 EUR 2. Maximum daguitkering vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid : a) Arbeidsongeschiktheid aanvangend vanaf 1 september 2002 : - invalide vanaf 1 januari 2009 : - met gezinslast .. . . . . . . . . . . 76,94 EUR - alleenstaande . . . . . . . . . . . . 62,73 EUR - samenwonende . . . . . . . . . . . . . 47,35 EUR 3. Maximum daguitkering voor moederschap, vaderschap en adoptie : a) Vanaf 1 januari 2009 - Vaderschap en adoptie 82,00 % .. . . . 97,06 EUR - Moederschap - 79,50 % . . . . . . . . . . . . . . . . 94,10 EUR - 75,00 % . . . . . . . . . . . . . . . . 88,77 EUR

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^