Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 16 oktober 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Plaatselijke besturen. - Nationale Orden PROVINCIE NAMEN. - Bij koninklijk besluit van 12 november 2008 : - wordt de heer Philippe Houbion, administratief bureauchef, benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II; - worden de volgende p De heer Francis

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst
numac
2009204651
pub.
16/10/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER EN WAALSE OVERHEIDSDIENST


Plaatselijke besturen. - Nationale Orden PROVINCIE NAMEN. - Bij koninklijk besluit van 12 november 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/11/2008 pub. 10/12/2008 numac 2008022665 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 12/11/2008 pub. 01/12/2008 numac 2008022620 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 mei 2008 houdende benoeming van de voorzitters en leden van de Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Frans moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voo type koninklijk besluit prom. 12/11/2008 pub. 16/01/2009 numac 2008024489 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot intrekking van het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende aanwijzing van magistraten belast met het bijwonen van raden van de Orde der dierenartsen type koninklijk besluit prom. 12/11/2008 pub. 24/11/2008 numac 2008003460 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit waarbij aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij een opdracht wordt toevertrouwd overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de ge type koninklijk besluit prom. 12/11/2008 pub. 24/11/2008 numac 2008003459 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit waarbij aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij een opdracht wordt toevertrouwd overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de ge type koninklijk besluit prom. 12/11/2008 pub. 24/11/2008 numac 2008002128 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 12/11/2008 pub. 08/01/2009 numac 2008014347 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van de Liefkenshoekspoorverbinding L10 en gelegen op het grondgebied van de gemeente Beveren en de stad Antwerpen van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 12/11/2008 pub. 01/12/2008 numac 2008024482 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Nationale Raad voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 12/11/2008 pub. 01/12/2008 numac 2008022641 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van de ambtenaren van niveau A bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 12/11/2008 pub. 24/12/2008 numac 2008024490 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de lijst van dieren die gehouden mogen worden type koninklijk besluit prom. 12/11/2008 pub. 21/11/2008 numac 2008022575 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 57, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de berekeningsregels voor de per verpleegdag betaalde fo sluiten : - wordt de heer Philippe Houbion, administratief bureauchef, benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II; - worden de volgende personen benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II : De heer Francis Collot, technisch hoofdbeambte;

Mevr. Marie-Christine Falque, administratief dienstchef;

De heer Philippe Vanoppre, administratief dienstchef.

PROVINCIE NAMEN. - Bij koninklijk besluit van 12 november 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/11/2008 pub. 10/12/2008 numac 2008022665 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 12/11/2008 pub. 01/12/2008 numac 2008022620 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 mei 2008 houdende benoeming van de voorzitters en leden van de Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Frans moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voo type koninklijk besluit prom. 12/11/2008 pub. 16/01/2009 numac 2008024489 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot intrekking van het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende aanwijzing van magistraten belast met het bijwonen van raden van de Orde der dierenartsen type koninklijk besluit prom. 12/11/2008 pub. 24/11/2008 numac 2008003460 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit waarbij aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij een opdracht wordt toevertrouwd overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de ge type koninklijk besluit prom. 12/11/2008 pub. 24/11/2008 numac 2008003459 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit waarbij aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij een opdracht wordt toevertrouwd overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de ge type koninklijk besluit prom. 12/11/2008 pub. 24/11/2008 numac 2008002128 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 12/11/2008 pub. 08/01/2009 numac 2008014347 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van de Liefkenshoekspoorverbinding L10 en gelegen op het grondgebied van de gemeente Beveren en de stad Antwerpen van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 12/11/2008 pub. 01/12/2008 numac 2008024482 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Nationale Raad voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 12/11/2008 pub. 01/12/2008 numac 2008022641 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van de ambtenaren van niveau A bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 12/11/2008 pub. 24/12/2008 numac 2008024490 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de lijst van dieren die gehouden mogen worden type koninklijk besluit prom. 12/11/2008 pub. 21/11/2008 numac 2008022575 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 57, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de berekeningsregels voor de per verpleegdag betaalde fo sluiten : - worden de volgende personen benoemd tot Ridder in de Kroonorde : De heer Pierre Collette, wegencommissaris;

De heer Dany Lothaire, specifieke attaché; - worden de Gouden Palmen der Kroonorde verleend aan : Mevr. Marie-Thérèse Blanpain, kantoorbediende;

De heer Thierry Clairembourg, kantoorbediende;

Mevr. Marie-Claire Copette, kantoorbediende;

De heer Jean-Jacques Lenaerts, hoofdmeesterknecht;

Mevr. Corine Noël, assistente klinisch laboratorium;

Mevr. Martine Parage, specialist in psychomotorische revalidatie;

De heer Christian Pierlot, technische beambte;

Mevr. Marie-Lyne Sapin, kantoorbediende;

Mevr. Mercédès Targez, kantoorbediende;

Mevr. Valérie Verstraelen, gegradueerde bibliothecaris.

ANDENNE. - Bij koninklijk besluit van 7 mei 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/05/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009000366 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende aanduiding van medische deskundigen type koninklijk besluit prom. 07/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009011216 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een lid van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 07/05/2009 pub. 26/05/2009 numac 2008011374 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1992 houdende een nieuwe regeling betreffende de niet-automatische weegwerktuigen sluiten wordt de Zilveren Medaille der Kroonorde verleend aan de heer Albert Rulkin, geschoolde arbeider.

ANDENNE. - Bij koninklijk besluit van 7 mei 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/05/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009000366 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende aanduiding van medische deskundigen type koninklijk besluit prom. 07/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009011216 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een lid van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 07/05/2009 pub. 26/05/2009 numac 2008011374 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1992 houdende een nieuwe regeling betreffende de niet-automatische weegwerktuigen sluiten wordt de Gouden Medaille der Orde van Leopold II verleend aan Mevr. Rita Lambert, kantoorbediende (H.S.O.) en aan Mevr. Lydia Motte, kantoorbediende (H.S.O.).

ANS. - Bij koninklijk besluit van 7 mei 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/05/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009000366 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende aanduiding van medische deskundigen type koninklijk besluit prom. 07/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009011216 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een lid van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 07/05/2009 pub. 26/05/2009 numac 2008011374 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1992 houdende een nieuwe regeling betreffende de niet-automatische weegwerktuigen sluiten worden de Gouden Palmen der Kroonorde verleend aan de heer René Lukas, bureauchef.

ANS. - Bij koninklijk besluit van 7 mei 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/05/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009000366 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende aanduiding van medische deskundigen type koninklijk besluit prom. 07/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009011216 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een lid van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 07/05/2009 pub. 26/05/2009 numac 2008011374 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1992 houdende een nieuwe regeling betreffende de niet-automatische weegwerktuigen sluiten wordt de Zilveren Medaille der Orde van Leopold II verleend aan Mevr. Jacqueline Trillet, kantoorassistent.

CINEY. - Bij koninklijk besluit van 9 februari 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/02/2009 pub. 24/02/2009 numac 2009024060 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, zijn plaatsvervanger en de leden van de Federale Commissie « Rechten van de patiënt » type koninklijk besluit prom. 09/02/2009 pub. 06/03/2009 numac 2009024047 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1997 betreffende cosmetica type koninklijk besluit prom. 09/02/2009 pub. 18/02/2009 numac 2009003069 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 09/02/2009 pub. 06/03/2009 numac 2009022105 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 2006 tot uitvoering van artikel 4, § 2, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 09/02/2009 pub. 19/03/2009 numac 2009022095 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 11, § 1, en 20, § 1, a), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voo type koninklijk besluit prom. 09/02/2009 pub. 06/03/2009 numac 2009022106 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende verhoging van het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming met toepassing van artikel 6, § 6, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 09/02/2009 pub. 23/02/2009 numac 2009022042 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli sluiten worden de Gouden Palmen der Kroonorde verleend aan : De heer André De Vree, schepen;

De heer Joseph Duchêne, schepen;

De heer André Henin, raadslid.

ORP-JAUCHE. - Bij koninklijk besluit van 7 mei 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/05/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009000366 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende aanduiding van medische deskundigen type koninklijk besluit prom. 07/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009011216 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een lid van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 07/05/2009 pub. 26/05/2009 numac 2008011374 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1992 houdende een nieuwe regeling betreffende de niet-automatische weegwerktuigen sluiten : - word De heer Jean Pirsoul benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II; - wordt de Zilveren Medaille der Orde van Leopold II verleend aan : De heer Bernard Collin, kantoorbediende (I.S.O.); - wordt de Bronzen Medaille der Orde van Leopold II verleend aan : De heer Christian Brabant, geschoolde arbeider;

De heer Georges Evrard, geschoolde arbeider;

De heer Jean-Baptiste Laporte, geschoolde arbeider;

De heer René Paquot, geschoolde arbeider.

ORP-JAUCHE. - Bij koninklijk besluit van 7 mei 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/05/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009000366 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende aanduiding van medische deskundigen type koninklijk besluit prom. 07/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009011216 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een lid van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 07/05/2009 pub. 26/05/2009 numac 2008011374 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1992 houdende een nieuwe regeling betreffende de niet-automatische weegwerktuigen sluiten : - wordt de heer Baudouin Bastaits, gemeentesecretaris, benoemd tot Ridder in de Kroonorde; - wordt de Gouden Medaille der Kroonorde verleend aan : De heer René Linard, gegradueerde bibliothecaris; - wordt de Zilveren Medaille der Kroonorde verleend aan : De heer Jules Driessens, meesterknecht;

De heer Michel Marteau, onderbureauchef;

De heer Francis Strale, controleur van werken.

RIXENSART. - Bij koninklijk besluit van 7 mei 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/05/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009000366 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende aanduiding van medische deskundigen type koninklijk besluit prom. 07/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009011216 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een lid van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 07/05/2009 pub. 26/05/2009 numac 2008011374 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1992 houdende een nieuwe regeling betreffende de niet-automatische weegwerktuigen sluiten : - wordt de Gouden Medaille der Orde van Leopold II verleend aan : Mevr. Marianne Hiernaux, kantoorbediende;

Mevr. Christiane Jacqmin, kantoorbediende;

Mevr. Jeanne-Marie Ragoen, administratief dienstchef;

De heer Jacques Van Reeth, kantoorbediende; - wordt de Bronzen Medaille der Orde van Leopold II verleend aan : De heer Philippe Bernier, geschoolde arbeider;

Mevr. Michèle-Marie Wilkin, kantoorassistent.

RIXENSART. - Bij koninklijk besluit van 7 mei 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/05/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009000366 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende aanduiding van medische deskundigen type koninklijk besluit prom. 07/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009011216 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een lid van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 07/05/2009 pub. 26/05/2009 numac 2008011374 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1992 houdende een nieuwe regeling betreffende de niet-automatische weegwerktuigen sluiten : - worden de Gouden Palmen der Kroonorde verleend aan : Mevr. Anita Desolre, maatschappelijk werkster; - wordt de Zilveren Medaille der Kroonorde verleend aan : Mevr. Reine-Marie Berwart, kantoorbediende;

De heer Jean-Claude De Coyer, geschoolde arbeider;

De heer Philippe Deraed, geschoolde arbeider;

De heer Michel Deveuster, geschoolde arbeider;

De heer Bernard Jadin, geschoolde arbeider;

De heer Marc Thomas, geschoolde arbeider;

De heer René Tonneau, geschoolde arbeider;

De heer Georges Vanderkeerssen, geschoolde arbeider;

De heer Jacques Wintquin, geschoolde arbeider.

ROCHEFORT. - Bij koninklijk besluit van 26 april 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009201630 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de risicogroepen in de ondernemingen van geregeld, bijzo type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009201538 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende de inspanning tot opleiding type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009012206 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de outplacement voor taxichauffeurs type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009201628 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009201627 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2008 aan het type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009201624 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de bijdrage voor het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009201629 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdragen aan het "Soci sluiten wordt de Zilveren Medaille der Kroonorde verleend aan : Mevr. Chantal Piquard, kantoorbediende;

Mevr. Martine Pirson, kantoorbediende.

ROCHEFORT. - Bij koninklijk besluit van 26 april 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009201630 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de risicogroepen in de ondernemingen van geregeld, bijzo type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009201538 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende de inspanning tot opleiding type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009012206 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de outplacement voor taxichauffeurs type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009201628 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009201627 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2008 aan het type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009201624 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de bijdrage voor het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009201629 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdragen aan het "Soci sluiten : - wordt de heer François Bellot, burgemeester, benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold; - wordt de Gouden Medaille der Orde van Leopold II verleend aan : De heer Philippe Huin, technisch hoofdbeambte; - wordt de Zilveren Medaille der Orde van Leopold II verleend aan : De heer Jean-Luc Cousin, geschoolde arbeider;

De heer Guy Flamme, geschoolde arbeider;

Mevr. Chantal Grégoire, kantoorbediende.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^