Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 december 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Islamitische eredienst. - Plaatsen van imams Bij koninklijk besluit van 24 november 2010 worden een plaats van imam eerste in rang en een plaats van imam derde in rang bij de i Een pla

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2010009967
pub.
03/12/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Islamitische eredienst. - Plaatsen van imams Bij koninklijk besluit van 24 november 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/11/2010 pub. 14/12/2010 numac 2010018419 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 20 november 1987 betreffende de bestrijding van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen type koninklijk besluit prom. 24/11/2010 pub. 18/01/2011 numac 2010000711 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vastlegging van de gevallen waarin een machtiging tot gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister niet vereist is type koninklijk besluit prom. 24/11/2010 pub. 29/03/2011 numac 2011000174 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vastlegging van de gevallen waarin een machtiging tot gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister niet vereist is. - Duitse vertaling sluiten worden een plaats van imam eerste in rang en een plaats van imam derde in rang bij de islamitische gemeenschap Moskee van het vertrouwen, te 1030 Brussel, opgericht.

Een plaats van imam eerste in rang wordt bij de islamitische gemeenschappen Essalem, te 1060 Brussel, en Pakistan Jaffaria, te 1080 Brussel, opgericht.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang op 16 juli 2010.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^