Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 24 augustus 2010

Personeel en organisatie Bevordering door overgang naar het hogere niveau Bij koninklijke besluiten van 27 april 2010 werden met ingang van 1 januari 2010 door overgang naar het hogere niveau bevorderd tot de klasse A1 in de titel van attaché : - de he

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2010011287
pub.
24/08/2010
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Personeel en organisatie Bevordering door overgang naar het hogere niveau Bij koninklijke besluiten van 27 april 2010 werden met ingang van 1 januari 2010 door overgang naar het hogere niveau bevorderd tot de klasse A1 in de titel van attaché : - de heer Etienne Mignolet; - de heer Olivier Haerens; - Mevr. Myriam Leon.

Bij koninklijk besluit van 2 juni 2010 werd met ingang van 1 januari 2010 de heer Nico Deconinck, door overgang naar het hogere niveau bevorderd tot de klasse A1 in de titel van attaché.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^