Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 28 januari 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Buitenlandse Dienst Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 1 juli 2008 wordt de heer Thomas ANTOINE geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Tunesische Republiek, met standplaats te Tunis. Bij koninklijk bes Bij koninklijk b

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2010015014
pub.
28/01/2010
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Buitenlandse Dienst Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 1 juli 2008 wordt de heer Thomas ANTOINE geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Tunesische Republiek, met standplaats te Tunis.

Bij koninklijk besluit van 2 juli 2008 wordt de heer Peter CLAES aangesteld tot Consul-Generaal van België te Sao Paulo in de Federatieve Republiek Brazilië, met als ressort de Staten Sao Paulo, Parana, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso en Rondonia.

Bij koninklijk besluit van 13 juli 2008 wordt de heer Marc MICHIELSEN geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Bulgarije, met standplaats te Sofia.

Bij koninklijk besluit van 13 juli 2008 wordt de heer Frédéric MEURICE geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in Jamaica, met standplaats te Kingston.

Bij koninklijk besluit van 18 juli 2008 wordt Mevr. Bénédicte FRANKINET geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in Israël, met standplaats te Tel Aviv.

Bij koninklijk besluit van 18 juli 2008 wordt de heer Leopold MERCKX geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Letland, met standplaats te Riga.

Bij koninklijk besluit van 18 juli 2008 wordt de heer Christiaan VAN DRIESSCHE geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Algerijnse Democratische Volksrepubliek, met standplaats te Alger.

Bij koninklijk besluit van 18 juli 2008 wordt de heer Nicolaas BUYCK geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Estland, met standplaats te Tallinn.

Bij koninklijk besluit van 18 juli 2008 wordt de heer François del MARMOL belast met de functie van Consul-Generaal van België te Istanbul, met als ressort de Vilajetten Istanbul, Kirklareli, Edirne en Tekirdag, evenals het gedeelte van het Vilajet Canakkale ten westen van de zeeëngten.

Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2008 wordt de heer Luc DEVOLDER geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in Qatar, met standplaats te Doha.

Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2008 wordt de heer Marc MICHIELSEN geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, met standplaats te Sofia.

Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2008 wordt de heer Frédéric MEURICE geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Republiek Haïti, in de Commonwealth van Dominica, in Sint-Lucia en eveneens in St Kitts en Nevis, met standplaats te Kingston.

Bij koninklijk besluit van 9 september 2008 wordt de heer Frédéric MEURICE geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Dominicaanse Republiek, met standplaats te Kingston.

Bij koninklijk besluit van 9 september 2008 wordt de heer Claude MISSON geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Federatieve Republiek Brazilië, met standplaats te Brasilia.

Bij koninklijk besluit van 9 september 2008 wordt de heer Philippe COLYN geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Islamitische Republiek Iran, met standplaats te Teheran.

Bij koninklijk besluit van 9 september 2008 wordt de heer Paul JANSEN geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Verenigde Republiek Tanzanië, met standplaats te Dar es Salaam.

Bij koninklijk besluit van 9 september 2008 wordt Mevr. Anick VAN CALSTER geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Verenigde Arabische Emiraten, met standplaats te Abu Dhabi.

Bij koninklijk besluit van 9 september 2008 wordt de heer Jozef SMETS geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Burundi, met standplaats te Bujumbura.

Bij koninklijk besluit van 28 september 2008 wordt de heer Frédéric MEURICE geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Staat Barbados, met standplaats te Kingston.

Bij koninklijk besluit van 28 september 2008 wordt de heer Paul JANSEN geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Mauritius, met standplaats te Dar es Salaam.

Bij koninklijk besluit van 9 oktober 2008 wordt de heer Ivo GOEMANS geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Rwanda, met standplaats te Kigali.

Bij koninklijk besluit van 9 oktober 2008 wordt de heer Robert DEVRIESE geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in Ierland, met standplaats te Dublin.

Bij koninklijk besluit van 15 juli 2009 wordt de heer Gerard COCKX aangesteld tot Consul-Generaal van België te Jerusalem met als ressort Jerusalem, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook. Hij wordt eveneens aangesteld als Permanent Vertegenwoordiger van België bij de UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East).

Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 15 juli 2009 wordt Mevr. Claudia DE MAESSCHALCK ontheven uit haar functie van Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Cuba en wordt aangesteld tot Consul-Generaal van België te Montreal met als ressort de Provincies Quebec, New Brunswick, Nova Scotia, Newfoundland and Labrador, het Nunavut Gebied, het Prins Edward-Eiland en de Bermuda.

Bij koninklijk besluit van 24 november 2009 wordt de heer Adrien THEATRE ontheven uit zijn functie van Eerste Secretaris bij de Ambassade van België te Den Haag en geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Burkina Faso, met standplaats te Ouagadougou.

Vacante betrekkingen - Verbetering Bij ministerieel besluit van 16 november 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/11/2009 pub. 23/11/2009 numac 2009003431 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 16/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009009830 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende vervanging van een plaatsvervangend assessor van de Franstalige afdeling van de raad van beroep van de Federale Overheidsdienst Justitie in het kader van de evaluatiecyclus voor de niveaus A en B type ministerieel besluit prom. 16/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009009827 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende vervanging van een assessor van de Franstalige afdeling van de raad van beroep van de Federale Overheidsdienst Justitie in het kader van de evaluatiecyclus voor de niveaus A en B type ministerieel besluit prom. 16/11/2009 pub. 20/11/2009 numac 2009022560 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 16/11/2009 pub. 26/11/2009 numac 2009009798 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming en ontslag van leden van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 16/11/2009 pub. 20/11/2009 numac 2009024410 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot aanduiding van de statutaire en contractuele personeelsleden van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen belast met de uitvoering van de bepalingen van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij die type ministerieel besluit prom. 16/11/2009 pub. 30/11/2009 numac 2009011497 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap sluiten wordt het ministerieel besluit van 25 februari 2009 waarmee drie betrekkingen in de Nederlandse rol en één betrekking in de Franse rol in de eerste administratieve klasse van de Carrière Buitenlandse Dienst vacant werden verklaard voor de periode van 15 oktober 2008 tot en met 14 april 2009, ingetrokken. Het aantal vacante betrekkingen te voorzien van 15 oktober 2009 tot 14 april 2010 in de eerste administratieve klasse van de Carrière Buitenlandse Dienst wordt vastgelegd op twee betrekkingen in de Nederlandse rol en één betrekking in de Franse rol op 15 november 2009 en op twee betrekkingen in de Nederlandse rol op 1 februari 2010.

Benoemingen Bij koninklijk besluit van 16 maart 2009 worden de hiernavermelde stagiaires, op datum van 1 oktober 2008, vast benoemd in de vierde administratieve klasse van de Carrière Buitenlandse Dienst : William ASSELBORN, Matthieu BRANDERS, Pierre-Emmanuel BRUSSELMANS, Hèlène DE BOCK, Clémentine FAUCONNIER, Jan HOOGMARTENS, Sophie HOTTAT, Sophie KARLSHAUSEN, Mathias KENDE, Gilles LANDSBERG, Yannick MINSIER, Stéphane MUND, Wilfried PFEFFER, Luc PIRSON, Peter ROBBERECHT, Karel TOUSSEYN, Tim VAN ANDERLECHT, Mark VAN DE VREKEN, Nico VAN DIJCK, Liesbet VAN QUATHEM, Michael WIMMER. Eveneens worden de heren Frédéric BERNARD, Andrzej BIEKECKI en Michael MAREEL op datum van 1 januari 2009 vast benoemd in de vierde administratieve klasse van de Carrière Buitenlandse Dienst.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze mededeling. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben in een Europees land dat niet aan België grenst en met negentig dagen ten behoeve van hen die hun woonplaats buiten Europa hebben.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^