Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 07 april 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Buitenlandse Dienst. - Oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit van 15 juli 2008 wordt aan de heer Franz MICHILS op zijn aanvraag eervol ontslag uit zijn ambt verleend. Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een vervroegd rustpensioen van Bij kon

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2010015063
pub.
07/04/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Buitenlandse Dienst. - Oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit van 15 juli 2008 wordt aan de heer Franz MICHILS op zijn aanvraag eervol ontslag uit zijn ambt verleend. Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een vervroegd rustpensioen vanaf 1 november 2008 en gemachtigd de eretitel van Ambassadeur te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 juli 2008 wordt aan de heer Geeraard VANHOUCHE eervol ontslag uit zijn ambt verleend. Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een rustpensioen vanaf 1 april 2009 en gemachtigd de eretitel van Ambassaderaad te voeren.

Bij koninklijk besluit van 18 juli 2008 wordt aan de heer Henry LOBERT eervol ontslag uit zijn ambt verleend. Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een rustpensioen vanaf 1 januari 2009 en gemachtigd de eretitel van Ambassadeur te voeren.

Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2008 werd Mevr. Ingeborg KRISTOFFERSEN ontheven uit haar functie van Speciaal Gezant voor het Nabuurlandenbeleid. Eervol ontslag uit haar ambt wordt haar verleend.

Ze wordt gemachtigd aanspraak te maken op een rustpensioen vanaf 1 mei 2009 en gemachtigd de eretitel van Ambassadeur te voeren.

Bij koninklijk besluit van 14 april 2009 wordt de heer Daniel LEROY ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in de Arabische Republiek Egypte en de Republiek Sudan alsook van Consul-Generaal van België in deze Staten, met standplaats te Caïro. Eervol ontslag uit zijn ambt wordt hem verleend. Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een rustpensioen vanaf 1 december 2009 en gemachtigd de eretitel van Ambassadeur te voeren.

Bij koninklijk besluit van 14 april 2009 wordt de heer Mark GELEYN ontheven uit zijn functie van Ambassadeur en Consul-Generaal van België in Duitsland, met standplaats te Berlijn. Eervol ontslag uit zijn ambt wordt hem verleend. Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een rustpensioen vanaf 1 december 2009 en gemachtigd de eretitel van Ambassadeur te voeren.

Bij koninklijk besluit van 28 april 2009 wordt de heer Marc VAN RYSSELBERGHE ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in de Republiek Turkije en in Turkmenistan evenals uit zijn functie van Consul-Generaal van België in een gedeelte van Turkije, in de Republiek Georgië en in Turkmenistan, met standplaats te Ankara.

Eervol ontslag uit zijn ambt wordt hem verleend. Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een rustpensioen vanaf 1 december 2009 en gemachtigd de eretitel van Ambassadeur te voeren.

Bij koninklijk besluit van 7 mei 2009 wordt de heer Gustavus DIERCKX ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in de Verenigde Mexicaanse Staten en Belize evenals uit zijn functie van Consul-Generaal van België in Belize, met standplaats te Mexico.

Eervol ontslag uit zijn ambt wordt hem verleend. Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een rustpensioen vanaf 1 januari 2010 en gemachtigd de eretitel van Ambassadeur te voeren.

Bij koninklijk besluit van 19 mei 2009 wordt de heer Raphaël VAN HELLEMONT ontheven uit zijn functie van Ambassaderaad bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie te Brussel. Eervol ontslag uit zijn ambt wordt hem verleend. Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een rustpensioen vanaf 1 september 2009 en gemachtigd de eretitel van Ambassadeur te voeren.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze mededeling. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben in een Europees land dat niet aan België grenst en met negentig dagen ten behoeve van hen die hun woonplaats buiten Europa hebben.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^