Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 10 maart 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel Bij koninklijk besluit van 9 juli 2008 wordt de heer Van Camp, Michel, geboren op 19 april 1959, werkleider bij de Koninklijke Sterrenwacht van België, bevorderd in rang C van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk per Bij kon

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2010021018
pub.
10/03/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


Personeel Bij koninklijk besluit van 9 juli 2008 wordt de heer Van Camp, Michel, geboren op 19 april 1959, werkleider bij de Koninklijke Sterrenwacht van België, bevorderd in rang C van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd bij dezelfde instelling tot werkleider-geaggregeerde, met ingang van 1 april 2008.

Bij koninklijk besluit van 27 januari 2009 wordt Mevr. Van Kalck, Michèle, assistent-stagiair bij de Koninklijk Musea voor Schone Kunsten van België bevestigd en benoemd bij dezelfde instelling tot wetenschappelijk peroneelslid van de klasse SW11 met de titel van assistent, met ingang van 13 oktober 2008.

Bij koninklijk besluit van 27 januari 2009 wordt de heer Desaive, Pierre-Yves, assistent-stagiair bij de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, bevestigd en benoemd bij dezelfde instelling tot wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW11 met de titel van assistent, met ingang van 13 oktober 2008.

Bij koninklijk besluit van 29 september 2009 wordt eervol ontslag met ingang van 1 augustus 2010 verleend uit zijn ambt aan de heer Hespel, Régis, geboren op 11 juli 1950, adviseur bij de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.

De betrokkene mag zijn aanspraak op een onmiddellijk rustpensioen laten gelden en is ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.

Bij koninklijk besluit van 30 december 2009 wordt de heer Frémat, Yves, assistent-stagiair bij de Koninklijke Sterrenwacht van België, bevestigd en benoemd bij dezelfde instelling tot wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW1 met de titel van assistent, met ingang van 1 december 2009.

Bij koninklijk besluit van 30 december 2009 wordt de heer Amara, Michaël, assistent-stagiair bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, bevestigd en benoemd bij dezelfdee instelling tot wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW1 met de titel van assistent, met ingang van 1 augustus 2009.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen ne deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1000 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^