Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 14 juni 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 15 maart 2010 wordt aan de heer Hendrik Larmuseau, geboren op 10 juni 1945, directeur-generaal bij de Federale Overheidsdienst sociale zekerheid, op 1 juli 2010 eervol ontslag uit zijn ambt ve Met inga

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2010022227
pub.
14/06/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 15 maart 2010 wordt aan de heer Hendrik Larmuseau, geboren op 10 juni 1945, directeur-generaal bij de Federale Overheidsdienst sociale zekerheid, op 1 juli 2010 eervol ontslag uit zijn ambt verleend.

Met ingang van 1 juli 2010 is betrokkene ertoe gerechtigd zijn aanspraken op rustpensioen te doen gelden en de eretitel van zijn ambt te voeren.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^