Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 06 december 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 18 augustus 2010 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. In artikel 1,

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid
numac
2010035909
pub.
06/12/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 18 augustus 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 02/09/2010 numac 2010203694 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 38 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 25/08/2010 numac 2010022364 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 9 april 2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden sluiten wordt het volgende bepaald :

Artikel 1.In artikel 1, § 10, van het koninklijk besluit van 10 december 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/12/2008 pub. 11/03/2009 numac 2008204379 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende het sectoraal akkoord 2007 en 2008 type koninklijk besluit prom. 10/12/2008 pub. 18/02/2009 numac 2008013591 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot oprichting van een fonds voor bestaansz type koninklijk besluit prom. 10/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2008013592 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de functieclassificatie type koninklijk besluit prom. 10/12/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008003503 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de waarborg van bepaalde risico's aangegaan door financiële instellingen type koninklijk besluit prom. 10/12/2008 pub. 18/03/2009 numac 2008204321 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het Nationaal Akkoord 2007-2008 (1) type koninklijk besluit prom. 10/12/2008 pub. 13/02/2009 numac 2008013590 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning type koninklijk besluit prom. 10/12/2008 pub. 11/02/2009 numac 2008204439 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duits sluiten, waarbij eervolle onderscheidingen in de Kroonorde worden verleend aan sommige personeelsleden van de lokale besturen in het Vlaamse Gewest, worden de woorden « de heer SAENEN, Ludo Alfons » vervangen door de woorden « de heer SAENEN, Guido Alfons ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 10 december 2008.

Art. 3.De Eerste Minister is belast met de uitvoering van dit besluit.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^