Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 mei 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 april 2010, wordt aan de heer STROOBANTS, Gaston, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de Arbeidsrechtbank van B

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2010202311
pub.
04/05/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 april 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 04/05/2010 numac 2010201947 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot machtiging om de eretitel van raadsheer en rechter in sociale zaken te voeren sluiten, wordt aan de heer STROOBANTS, Gaston, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de Arbeidsrechtbank van Brussel. Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^