Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 mei 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 april 2010, wordt aan de heer DE GANSEMAN Jacques, op het einde van de maand juni 2010, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt va

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2010202314
pub.
04/05/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 april 2010, wordt aan de heer DE GANSEMAN Jacques, op het einde van de maand juni 2010, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het Arbeidshof van Brussel. Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^